Załącznik nr  2 do regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy

KARTA DO GŁOSOWANIA
Zadania o znaczeniu ogólno miejskim
Prosimy o wybranie maksymalnie jednego zadania poprzez postawienie „X” w kolumnie po prawej stronie.

LP. NAZWA ZADANIA ORIENTACYJNY KOSZT* WYBÓR
1. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna dla dzieci i młodzieży
Lokalizacja – lasek komunalny w Słupcy, wzdłuż ścieżki zdrowia PZU, ul. Gajowa
26.000 zł

 

2. Modernizacja chodników
Lokalizacja – Rynek (wokół pomnika), ul. Mickiewicza, Plac Parysa, ul. Sukiennicza - (zadanie będzie realizowane maksymalnie do kwoty przewidzianej w Budżecie Obywatelskim na 2016 rok tj. do kwoty 100.000 zł)
100.000 zł

 

3. Kolorowy Plac Zabaw – CRAZYLANDIA
Lokalizacja – obok Scate Parku
70.000 zł – 80.000 zł

 

4. Promenada przy Jeziorze Słupeckim - I etap
Lokalizacja – teren położony przy Jeziorze Słupeckim od wjazdu przy byłej Przystani harcerskiej do byłej restauracji Leśna (długość około 300 metrów, szerokość około 3 metry)
100.000 zł

 

5. Miejska trasa turystyczna
Lokalizacja – Teren Miasta Słupcy
50.000 zł

 

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania.

Dane głosującego (proszę czytelnie wypełnić)
Imię:

Nazwisko:

 PESEL:
 

Adres zamieszkania


Ja, którego/rej dane zawarte są w powyższej tabeli oświadczam, że przysługuje mi czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla niezbędnych potrzeb do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). Wiem, ze podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, których mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Słupcy z siedzibą w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21.

 

.........................................................
Data Podpis