Słupca
Sie sind hier:  Programy   arrow   Budżet Obywatelski
Wählen Sie die Sprache: polskienglishdeutsch

Jak głosować?

Karta do głosowania BO 2016

Wyniki zaopiniowania projektów do Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski na 2016 rok

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 lipca 2015 roku (302.35 Kb)
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na rok 2016.
Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 16 czerwca 2015 r. (126.45 Kb)
w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2016 rok

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski  jest demokratycznym procesem, który daje możliwość samodzielnego rozdzielania części środków z budżetu miejskiego na różne cele. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Słupcy bezpośrednio uczestniczyć w projektowaniu części lokalnych wydatków. W ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują na co należy przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.
Budżet obywatelski ma na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Słupcy przy współtworzeniu listy zadań inwestycyjnych przeznaczonych  do realizacji z budżetu miasta Słupcy na rok 2015.
Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Słupcy to: wspólne gospodarowanie budżetem Słupcy, przejrzystość, integracja społeczności lokalnej, większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania. Udział w tworzeniu budżetu da mieszkańcom wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy - władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.
Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Słupcy. Dzięki konsultacjom władze miasta Słupcy będą miały możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z mieszkańcami. Konsultacje zwiększą aktywność i zaangażowanie w sprawy miasta organizacji społecznych oraz obywateli.
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procedury wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, było podjęcie uchwały  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Słupca. Uchwała zapewnia wykorzystanie w procedurze konsultacji wszystkich dostępnych środków i metod komunikowania, zwłaszcza internetu. Na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego utworzono konto mailowe e-mail: budzetobywatelski@miasto.slupca.pl. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie konsultacji  społecznych z mieszkańcami Miasta Słupcy w zakresie regulaminu oraz dokumentów dotyczących budżetu obywatelskiego, a w ostateczności zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2015 r. W I części zgłaszane będą zadania, a następnie po weryfikacji nastąpi ich ogłoszenie. W II części konsultacji przeprowadzone zostanie głosowanie nad nimi.  Końcowym efektem będzie wpisanie zadania, bądź zadań, do projektu budżetu na 2015 rok.

Stadt Słupca
   
   
   
   
   
   

Województwo:  wielkopolskie
Siedziba władz:  Słupca
Powierzchnia:   1030 ha
       10 km²
Liczba ludności:    13 904
   
Kalender

Urząd Miasta- kontakt
Urząd Miasta
tel. 63 277 27 27
e-mail: um@miasto.slupca.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 277 27 27 wew. 304
e-mail: bok@miasto.slupca.pl

Promocja miasta
tel. 63 277 27 27 wew. 227
promocja@miasto.slupca.pl


  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo  
(c) Copyright by city Słupca