Słupca
Sie sind hier:  Ochrona środowiska i gospodarka odpadami   arrow   Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe
Wählen Sie die Sprache: polskienglishdeutschMłodzieżowa Rada Miasta Słupcy
Twin Cities:
S�upca

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

WYKAZ
 
podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na
prowadzenie działalności na terenie Gminy Miejskiej Słupca w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
[art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./].
 
  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO, Al. Wyszyńskiego 23, 62 – 420 Strzałkowo, REGON 310272359, tel. 63 275 61 99 (tymczasowo wstrzymane wykonywanie usług – informacja przedsiębiorcy).
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z O.O., ul. M. Dąbrowskiej 8, 62 – 500 Konin, REGON 310018543.
  3. EKOPARTNER Sławomir Kasprzyk, ul. Szkolna 4, 62 – 420 Strzałkowo, REGON 301910108, tel.722180007.
  4. Jacek Jamruszka Rozalin 57, 62 – 400 Słupca, REGON 311391037, tel. 693504710.
  5. Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” Andrzej Bakun, Roztoka 6, 62 – 513 Krzymów REGON 310033956 , tel.63 249 39 98.

Stadt Słupca
   
   
   
   
   
   

Województwo:  wielkopolskie
Siedziba władz:  Słupca
Powierzchnia:   1030 ha
       10 km²
Liczba ludności:    13 904
   
Kalender

Urząd Miasta- kontakt
Urząd Miasta
tel. 63 277 27 27
e-mail: um@miasto.slupca.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 63 277 27 27 wew. 304
e-mail: bok@miasto.slupca.pl

Promocja miasta
tel. 63 277 27 27 wew. 227
promocja@miasto.slupca.pl


  LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo  
(c) Copyright by city Słupca