„Unia Nadwarciańska” informuje o możliwości składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia:
2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych” – Nabór Nr 19/2023
Treść ogłoszenia: http://unianadwarcianska.pl/zakladanie-nowych-dzialalnosci-gospodarczej-nabor-wnioskow-2/

„Unia Nadwarciańska” informuje o naborze wniosków

[informację otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”]

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125