Informacja dotycząca awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Informacje dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125