Ministerstwo Obrony Narodowej będzie współfinansować kolejny projekt!

Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” otrzymało środki na realizację projektu –
Szkolenie strzeleckie młodzieży”. Pieniądze pozyskano w ramach Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie, ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej.
Projekt realizowany będzie od czerwca do listopada 2023 r. Jego celem jest nabywanie przez społeczeństwo (w szczególności uczniów klas mundurowych, członków zrzeszonych w organizacjach proobronnych, młodzież z klas ponadpodstawowych, studentów) wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zajęć proobronnych przydatnych w procesie rekrutacji do służby wojskowej.

Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.
Wartość finansowa projektu to 35160 zł, z czego 31600 zł to środki pochodzące z MON. Stowarzyszenie otrzymało 100% wnioskowanej kwoty!!!

Zajęcia z młodzieżą rozpoczną się we wrześniu i obejmą wykłady (szkolenie edukacyjno – informacyjne), treningi strzeleckie z karabinów pneumatycznych. Cykl treningów zakończony zostanie zawodami, na których najlepsi strzelcy otrzymają nagrody.
Partnerem projektu jest po raz kolejny Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Osobą odpowiedzialną za opracowanie i realizację projektu jest Karol Biadasz.

Relacje z przebieg projektu można będzie śledzić na stronie internetowej ZSE w Słupcy i profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

To już 8 projekt Stowarzyszenia „Z Wiatrem i pod Wiatr”, który zyskał uznanie Ministra Obrony Narodowej! Od 2014 r. łączna wartość środków finansowych pozyskanych z MON na szkolenie młodzieży z powiatu słupeckiego to ponad 143 tys. złotych!

Loga

[informacja: Karol Biadasz – Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr”]

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125