Operacja „Rynek” rozpoczęta!

Wczoraj podpisano umowę z firmą PPHU „Steinbudex” Jerzy Majorek na przebudowę słupeckiego rynku. Umowa będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca ma 10 miesięcy na sporządzenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę, a potem rozpocznie właściwe pracę budowlane.
Projekt powstanie na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego, który sporządzony został po uwzględnieniu wypowiedzi mieszkańców w ramach konsultacji społecznych, wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Całość zadania opiewa na kwotę 7,5 miliona złotych, z czego 4,3 miliona złotych pozyskaliśmy z programu inwestycyjnego Polski Ład.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125