Konsultacje LSR Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027 – diagnoza

Szanowni Państwo, trwają konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027.

Nasze Stowarzyszenie opracowuje nową Strategię, która będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027.
W ramach przygotowywania Strategii Stowarzyszenie prowadzi sukcesywne konsultacje społeczne jej kluczowych elementów. Materiał objęty konsultacjami został zamieszczony w załączniku poniżej.
W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres: biuro@unianadwarcianska.pl w terminie do 29 maja 2023 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG  – do wniosków z diagnozy strategicznej i wyników analizy strategicznej w ramach konsultacji społecznych projektu Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” został zamieszczony w załączniku poniżej.

[informację otrzymaliśmy od Unii Nadwarciańskiej]

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125