OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 344) i Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213)

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na zbycie osobom fizycznym lub prawnym stanowiącego własność Gminy Miejskiej Słupca wolnego lokalu mieszkalnego numer 23 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Orzeszkowej 3A w Słupcy wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 6246/175044 części w  działkach oznaczonych
numerami geodezyjnymi 904/11 i 2622/3 o łącznym obszarze 0,2879 ha.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KN1S/00021225/4.

  Lp.  Numer lokaluPowierzchnia użytkowa
 lokalu
mieszkalnego w m2
Powierzchnia przynależna (piwnica) w m2Udział
w nieruchomości wspólnej
Cena
wywoławcza lokalu
w zł
Cena
wywoławcza ułamkowej części gruntu
w zł
  Łączna cena wywoławcza w zł
1.234567 
1.2359,403,066246/175044212 300,-12 200,-224 500,-

Lokal mieszkalny położony jest w budynku wielorodzinnym na pierwszym piętrze i składa się
z 3 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki i WC.

Stan prawny jest uregulowany i zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani hipoteką.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2023r. o godz. 10:00

w Sali Narad Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 23 000 zł na
rachunek Urzędu Miasta Słupcy w Banku Spółdzielczym w Słupcy numer 69 8542 0001 0024 3377 0003 6903 lub w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21,
do dnia 17 maja 2023r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Pozostałym osobom wadium zwraca się najpóźniej w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Słupcy, Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Pułaskiego 21, pokój 302, tel. (63) 277-27-27 wew. 102.

Regulamin przetargu dostępny są na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl i bip.umslupca.finn.pl

Słupca, dnia 14 kwietnia 2023 r.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125