Ogłoszenie konkursu Działaj Lokalnie 2023

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie, który rozpoczyna się 01 kwietnia 2023 r. i potrwa do 02 maja 2023 r.

W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 01 kwietnia 2023 r. do 02 maja 2023 r., do godziny 23:59.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA SPOŁECZNEGO, który jest dostępny na

https://generatorspoleczny.pl/


LINK DO GENERATORA WNIOSKÓW:

https://generatorspoleczny.pl/


GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Zagórów, Orchowo, Powidz, Strzałkowo, Słupca, Lądek, m. Słupca, Witkowo, Ostrowite
ŁĄCZNA PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 42 000 zł
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA POJEDYNCZEGO PROJEKTU: 6 000 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od czerwca do 31 grudnia 2023 r.
CZAS TRWANIA PROJEKTU: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy
WNIOSKODAWCY:
organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
grup nieformalnych (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe
oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną
grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

Więcej informacji o konkursie na stronie:

http://unianadwarcianska.pl/o/


Dane kontaktowe:
Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie ”Unia Nadwarciańska”

Poznańska 18, 62-400 Słupca
biuro: ul. Plac Szkolny 16 a
tel.  63 24 100 73; 512 962 200
e-mail: odl@unianadwarcianska.pl

Konkurs Działaj Lokalnie 2023 – plakat

[informację otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”]

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125