Badanie statystyczne „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych”

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 3.04-31.05.2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie gminy miejskiej Słupca realizowane będzie badanie pt. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10).

Badanie przeprowadzają m.in. ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/34

Informacja ogólna o badaniu:

W terminie od 3 kwietnia do 31 maja 2023 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem ankietowym, reprezentacyjnym (uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach). Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można się zalogować podając login i hasło (przesłane w liście) i samodzielnie wypełnić ankietę. Bardzo serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej formy przekazania danych, a będzie to możliwe w dniach od 3 do 18 kwietnia 2023 r. Po tym terminie, do mieszkańców mieszkań gdzie ankiety nie zostaną poprawnie wypełnione, będą dzwonili pracownicy Urzędów Statystycznych przeprowadzając wywiad telefoniczny lub odwiedzą mieszkańców w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Termin realizacji badania:

03.04 – 31.05.2023

Metoda realizacji badania:

  • samospis internetowy
  • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
  • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Zakres zbieranych informacji:

  • korzystanie z Internetu,
  • korzystanie z e-administracji,
  • korzystanie z identyfikatora elektronicznego,
  • korzystanie z handlu elektronicznego,
  • umiejętności cyfrowe,
  • prywatność i ochrona informacji osobistych w Internecie.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Na podstawie Państwa odpowiedzi wyliczane są wskaźniki m.in. dotyczące dostępu

i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji czy dotyczące umiejętności cyfrowych pozwalające ocenić rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wyniki badania są podstawowym źródłem informacji dla diagnozy i monitorowania realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju Polski oraz wykorzystywane są do Raportu o postępie cyfrowym Europy (indeks DESI).

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125