Złożono wnioski do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożono 6 wniosków o dofinansowanie prac dotyczących zabytków i obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Wnioski dotyczą następujących zadań:

1️⃣ Remont budynków wpisanych do Ewidencji Zabytków Gminy Miejskiej Słupca, między innymi kamienic na rynku – kwota wnioskowana 3.430.000,00 złotych. (wniosek dotacyjny dla mieszkanców)

2️⃣ Odrestaurowanie zabytkowego układu owalnicowego ulic w Słupcy – kwota wnioskowana 3.430.000,00 złotych. (wniosek inwestycyjny)

3️⃣ Remont kamienic komunalnych w Słupcy – kwota wnioskowana 1.960.000,00 złotych. (wniosek własny)

4️⃣ Remont dachu Kościoła Farnego pw. Św. Wawrzyńca w Słupcy – kwota wnioskowana 2.058.000,00 złotych. (wniosek dotacyjny dla parafii)

5️⃣ Remont i rewitalizacja kompleksu parkowo – muzealnego w Słupcy – kwota wnioskowana 1.470.000,00 złotych. (wniosek własny)

6️⃣ Remont budynku dworca PKP w Słupcy – kwota wnioskowana 3.430.000,00 złotych. (wniosek dotacyjny dla PKP)

Kościół pw. św. Wawrzyńca
Dworzec PKP
Kamienice na Rynku
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125