Zarządzenie w sprawie wyboru kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów

Zarządzenie nr 45 w sprawie wyboru kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów.

ZARZĄDZENIE NR 45 /2023
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 14 marca 2023 r.


w sprawie ogłoszenia wyboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy

Na podstawie art.5c ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz §12 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIV/298/2022 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 229)

Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:


§1

 1. Ogłasza się, że w skład Miejskiej Rady Seniorów w Słupcy  wchodzi 9 kandydatów, tj:
  1. Zofia Staszak reprezentująca Klub Seniora „ODRODZENIE”,
  2. Teresa Więckowska reprezentująca Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
  3. Jerzy Podbielniak reprezentujący Słupecki Klub Tenisa Stołowego,
  4. Maria Dykta- osoba niezrzeszona,
  5. Anna Borak – osoba niezrzeszona,
  6. Bronisław Kawa reprezentujący Słupecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  7. Elżbieta Grajek –  osoba niezrzeszona,
  8. Ireneusz Bąkowski reprezentujący Rodzinny Ogród Działkowy „Róża”,
  9. Eugeniusz Krajewski reprezentujący Krąg Seniorów ZHP Słupca.

§2

Treść ogłoszenia o wyborze podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
na stronie internetowej Miasta Słupcy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy,
w bezpłatnym biuletynie miejskim Informatorze Słupeckim.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125