Zgłoś swój projekt! Biblioteka ogłasza konkurs na inicjatywy oddolne

Zgłoś swój projekt! Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy ogłasza Konkurs na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – Bliżej Biblioteki

Do udziału w Konkursie zapraszamy grupy nieformalne, osoby prywatne lub organizacje pozarządowe z terenu Słupcy.

Zgłoś swój projekt inicjatywy kulturalno-edukacyjnej i zdobądź środki na jej realizację!

Oddolna inicjatywa kulturalno-edukacyjna w ramach projektu BLISKO – Bliżej Biblioteki.

Konkurs jest częścią zadania „Bliżej Biblioteki” w ramach BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury.

W ramach tego projektu, wydzielona część budżetu zadania „Bliżej Biblioteki” w wysokości 22 225 zł, jest przeznaczona na realizację min. 3 inicjatyw kulturalno-edukacyjnych zaproponowanych przez mieszkańców Słupcy. Inicjatywy mogą być realizowane w postaci warsztatów, zajęć, spotkań, wystaw, koncertów, imprez, konkursów itp.

Dlaczego warto wziąć udział w Konkursie na inicjatywę oddolną? 

Możesz zgłosić projekt, który będzie sfinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Masz realną szansę zrealizować własny pomysł na ciekawą inicjatywę skierowaną do lokalnej społeczności. To Twój wkład w rozwój biblioteki, lokalnej społeczności oraz szeroko rozumianego czytelnictwa!

Kto może złożyć wniosek?

W Konkursie na inicjatywę oddolną może uczestniczyć każdy mieszkaniec Słupcy, który ukończył 13 lat, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe. To również szansa dla młodzieży, która będzie mogła zgłosić i z naszą pomocą zrealizować własne pomysły!

Przed zgłoszeniem projektu należy zapoznać się z załącznikami Regulaminu Konkursu, a w szczególności z Wykazem kosztów kwalifikowanych i Kryteriami oceny.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na inicjatywy oddolne należy złożyć do 14.03.2023 r. Decyduje data wpływu wniosku do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, a nie data wysłania wniosku.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy https://www.bibliotekaslupca.pl/2023/02/16/konkurs-na-inicjatywy-oddolne/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125