Emisje radiowe w styczniu 2023

Emisje radiowe w styczniu 2023

Temat rozmowy: o inwestycjach sportowych – ścianka wspinaczkowa i kort do squasha (Radio Warta)

Tekst wywiadu z 26.01.2023: Radio Warta w okolicy. Program powstał przy współpracy z Miastem Słupca.
Radio Warta: Władze samorządowe Słupcy dbają o dobrą kondycję mieszkańców – służą temu realizowane inwestycje, dziś o dwóch z nich, a pochwali się nimi burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Będzie to ścianka wspinaczkowa i kort do squasha.
Radio Warta: Gdzie te obiekty są zlokalizowane?
Michał Pyrzyk: Te obiekty są zlokalizowane w budynku po byłym gimnazjum, pozostała tam mała sala gimnastyczna i ona została zagospodarowana właśnie na te cele. Pół tej sali stanowi kort do squasha, pół – elementy ścianki wspinaczkowej.
Radio Warta: Uroczyste otwarcie, jeśli się nie mylę, już jutro…
Michał Pyrzyk: Tak, uroczyste otwarcie w piątek, tuż przed feriami, tak aby dzieci, młodzież, która właśnie będzie miała dwa tygodnie wolnego, mogła przyjść, mogła z tych obiektów już skorzystać.
Radio Warta: Kto i na jakich zasadach będzie mógł korzystać właśnie z tego boiska, z tej ściany?
Michał Pyrzyk: Będą mogli korzystać wszyscy. Oczywiście zostanie ustalony odpowiedni harmonogram przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który będzie zawiadywał tymi dwoma obiektami. Tak, że obiekt jest otwarty, każdy będzie mógł spróbować swoich sił, zarówno na korcie do squasha, jak i na ściance wspinaczkowej, która jest mała, ale posiada różne stopnie trudności i myślę, że każdy (na początek przynajmniej) będzie mógł swoich sił na niej spróbować.
Radio Warta: Odpłatność będzie? A jeśli tak, to jak wysoka?
Michał Pyrzyk: Odpłatność ustali Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, na pewno nie będą to jakieś horrendalne, wysokie ceny. Wszystko zostanie podane, po otwarciu, do publicznej wiadomości.
Radio Warta: No to skoro jesteśmy przy pieniądzach: ile ta inwestycja kosztowała?
Michał Pyrzyk: Ta inwestycja kosztowała prawie 250 tysięcy złotych. Środki te w całości pochodziły z pieniędzy, które uzyskaliśmy jako nagrodę za szczepienia przeciwko COVID – 19.
Radio Warta: Bardzo dziękuję za rozmowę, powrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Warta w okolicy. Program powstał przy współpracy z Miastem Słupca.

Temat rozmowy: jeszcze o rewitalizacji słupeckiego rynku (Radio Warta)

Tekst wywiadu z 26.01.2023: Radio Warta w okolicy. Program powstał przy współpracy z Miastem Słupca.
Radio Warta: Zima upływa w Słupcy pod znakiem przygotowań do dużych inwestycji. Jedną z nich jest rewitalizacja rynku: przetarg właśnie został ogłoszony, co o nim możemy powiedzieć – pytam o to burmistrza Michała Pyrzyka.
Michał Pyrzyk: Przygotowanie do inwestycji trwało już jakiś czas, oczywiście najpierw należało zabezpieczyć środki finansowe na tą inwestycję i takowe pozyskaliśmy. To postępowanie odbędzie się w formule „zaprojektuj i wybuduj”, jego podstawę stanowi program funkcjonalno – użytkowy, zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i efekty konsultacji społecznych, które przeprowadziliśmy wśród mieszkańców. Oczywiście ten program funkcjonalno – użytkowy jest skonsultowany, można powiedzieć zatwierdzony w jakimś sensie i posiada wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo jest to teren objęty ochroną konserwatorską.
Radio Warta: No to zatrzymajmy się na chwilę przy tych konsultacjach społecznych. Proszę powiedzieć, jaki był ich efekt, czy one coś wniosły?
Michał Pyrzyk: Konsultacje społeczne zawierały kilka pytań, czego tak naprawdę mieszkańcy oczekują od tej rewitalizacji, było też pytanie otwarte i można powiedzieć, że konsultacje potwierdziły te wcześniejsze nasze zamierzenia, te wcześniejsze nasze plany, których część już znalazła odzwierciedlenie, tak jak powiedziałem w programie funkcjonalno – użytkowym, niemniej jednak te konsultacje, tak jak powiedziałem też będą przekazane projektantowi, bo przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” i też na pewno będą uwzględnione.
Radio Warta: Jak zmieni się rynek? Z pewnością słyszy Pan często to pytanie od mieszkańców, to, co jest, a to, co będzie – to duża różnica?
Michał Pyrzyk: Myślę, że nie będzie dużej różnicy ze względu na (tak jak powiedziałem) ochronę konserwatorską i zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ten projekt będzie projektem zachowawczym, niemniej jednak ta rewitalizacja będzie widoczna, bo pojawią się nowe chodniki, nowe oświetlenie, będzie renowacja zieleni wraz z jej nawodnieniem, będą nowe ławki, nowa mała architektura, wygospodarowane zostaną miejsca na ogródki gastronomiczne, tak że myślę, że ten rynek na pewno zmieni swoje oblicze, choć tak jak powiedziałem nie będzie tutaj żadnej rewolucji, ta zieleń, która jest – zostanie zachowana, a to wszystko ze względu na wymogi i konserwatora, i zapisy miejscowego planu.
Radio Warta: Kiedy poznamy wykonawcę albo inaczej: kiedy możemy poznać, bo nie wszystko tutaj zależy od samorządu, no i kiedy mogłyby ruszyć prace – czy to już wiadomo?
Michał Pyrzyk: W lutym spodziewamy się otwarcia ofert, około 20 lutego, jeżeli dobrze pamiętam, zakończy się to postępowanie. Potem wybór wykonawcy. Myślę, że prawie cały ten rok upłynie pod kątem opracowywania dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej, która tak jak powiedziałem będzie musiała być też uzgodniona z konserwatorem zabytków, choć te wytyczne już są, i uzyskać będzie musiała pozwolenie na budowę, no a potem realizacja – to jest inwestycja wieloletnia, chwilę potrwa, ale myślę, że efekt będzie dobry i mieszkańcy będą na pewno zadowoleni.
Radio Warta: No i inwestycja kosztowna, przypomnijmy, jakie pieniądze wchodzą w grę?
Michał Pyrzyk: W grę wchodzą pieniądze, oczywiście tą cenę realną pokaże przetarg, ale na ten moment mamy zabezpieczone 5 milionów złotych, z czego prawie 4 miliony 300 pozyskaliśmy z funduszy rządowych, z Polskiego Ładu.
Radio Warta: Dziękuję za rozmowę.
Michał Pyrzyk: Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia!
Radio Warta w okolicy. Program powstał przy współpracy z Miastem Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125