Mikroinstalacje fotowoltaiczne w mieście

Trwa kontynuacja budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie miejskich jednostek organizacyjnych. Instalacje powstają obecnie na terenie: Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, stacji wodociągowej przy ulicy Koszuckiej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pływalni Miejskiej, Przedszkola nr 2 Miś i Przedszkola nr 4 Jarzębinka. Całkowita moc wszystkich instalacji to 185 kW. Łączna kwota zadania to 1 027 364,88 złotych. Dotychczas instalacje fotowoltaiczne zamontowano na budynkach: Szkoły Podstawowej nr 3 i Urzędu Miasta, oraz przy Pływalni Miejskiej.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w mieście
Mikroinstalacje fotowoltaiczne w mieście
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125