Dodatkowe zajęcia sportowe w słupeckich szkołach podstawowych

Gmina Miejska w Słupcy pozyskała pieniądze na realizację dodatkowych zajęć sportowych w słupeckich szkołach podstawowych. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy zajęcia będą realizowane w 2 grupach ćwiczebnych (lekkoatletyka, gry i zabawy ruchowe oraz zajęcia ogólnorozwojowe), natomiast w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy w 3 grupach ćwiczebnych (piłka nożna, siatkówka, taniec i zajęcia ogólnorozwojowe).
Dla każdej 15 – osobowej grupy uczniów będzie przez nauczycieli poszczególnych szkół przeprowadzonych 66 godzin zajęć – w terminie od 9 stycznia do 18 grudnia 2023 roku.
Wartość realizacji zadania wyniesie 22 100, 00 złotych, z tego wkład własny Gminy Miejskiej Słupca wynosi 2 300,00 złotych.

Środki finansowe pozyskano na podstawie złożonych wniosków i w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupca, a Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu, które jest operatorem Wojewódzkim programu Szkolny Klub Sportowy.


Elżbieta Kordylewska – Urząd Miasta w Słupcy

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125