104. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Dzień 27 grudnia jest dla Wielkopolan datą szczególną, albowiem jest to rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jednego z nielicznych powstań, które zakończyły się pełnym zwycięstwem. Decyzją Sejmu RP, dzień 27 grudnia został ustanowiony Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy, 26 grudnia przybył do Poznania demonstracyjnie witany przez Polaków. Jego przyjazd był okazją do zorganizowania manifestacji patriotycznej. Powstanie było wystąpieniem wkrótce po zakończeniu I wojny światowej, polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu. Miało na celu przyłączenie do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość, ziem podległych byłemu zaborowi pruskiemu. Była to jedyna tak duża i udana Insurekcja w naszej historii – doprowadziła do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. Powstanie Wielkopolskie zakończyło się sukcesem dzięki dobrej organizacji zrywu oraz wysokiej samoorganizacji wielkopolskiego społeczeństwa.

Powstanie Wielkopolskie budzi poczucie dumy. Przyniosło zwycięstwo, które wpłynęło na kształt zachodniej granicy Polski i sprzyjało formowaniu się polskiej państwowości po zakończeniu I wojny światowej. Sukces Insurekcji przyczynił się do podtrzymania tożsamości Ojczyzny i dał narodowi poczucie solidarności i siły oraz przywrócił wiarę w możliwość odrodzenia Polski.

Kultywujmy pamięć o Wielkopolskiej Insurekcji, albowiem jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym regionie.

Podziękujmy dzisiaj za odwagę i honor naszym bohaterom, którzy walczyli za nas i zginęli za naszą Ojczyznę.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125