Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni. Kolejny grant dla słupeckiej biblioteki.


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy zakwalifikowała się do 2. Etapu projektu Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni. To projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. Biblioteka otrzyma grant w wysokości 26.140 zł na wynagrodzenia i zakup pomocy dydaktycznych, sprzęt oraz wsparcie merytoryczne w realizacji projektowych działań.
Będą się odbywały zajęcia edukacyjne z obszarów takich jak np. nauka języka polskiego i ukraińskiego, kompetencje przyszłości STEAM, majsterkowanie, podstawy programowania, angażujące zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne, a także kluby wiedzy – elastyczną formę zdobywania umiejętności w dowolnym zakresie tematycznym. Pojawi się również formuła TeamUp, pozwalająca odbudować poczucie spokoju i bezpieczeństwa oraz nawiązywać w intuicyjny, naturalny sposób relacje z innymi uczestnikami.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni animatorzy, trenerzy i nauczyciele, a także odpowiednio przeszkoleni bibliotekarze. Biblioteka otrzyma wsparcie merytoryczne i finansowe oraz sprzęt niezbędny do realizacji programu, w tym komputery, interaktywne roboty, zestawy muzyczne i edukacyjne. Biblioteka stworzy przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela.

Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy wsparciu Danmarks Indsamling . Edycja pilotażowa projektu trwa od czerwca 2022 roku.

Jak zaznaczyła organizacja FRSI “zakwalifikowane biblioteki wyróżniają się wysokim poziomem przygotowania wniosków, znakomitą znajomością potrzeb w swoim otoczeniu, a także są zlokalizowane w miejscach, w których działania na rzecz uchodźców są najbardziej potrzebne”. Do 2. etapu projektu zakwalifikowało się 30 bibliotek (łącznie 31 placówek bibliotecznych).

Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі.» реалізується Фундацією розвиткуінформаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International з фонду Danmarks Indsamling і SCI.

[informację otrzymaliśmy z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy]

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125