Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży” -2022

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży” -2022

            Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” po raz kolejny zrealizowało projekt pn. „Szkolenie strzeleckie młodzieży” ze środków pozyskanych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Zadanie realizowane było od 16 maja do 30 listopada 2022 r. Celem projektu było upowszechnienie rozwoju i podniesienie poziomu szkolenia proobronnego społeczeństwa. Działania przyczyniły się również do przygotowania młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Spotkania w ramach projektu rozpoczęły się od zajęć z instruktorem strzelectwa. Wystąpienia Karola Biadasza dotyczyły realizacji projektu, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, budowy broni i innych zagadnień związanych ze strzelectwem. Ponadto omówiony został przebieg kwalifikacji wojskowej, zasady naboru do służby zawodowej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Młodzież z ZSE mogła zobaczyć różne rodzaje karabinków pneumatycznych, tarcz strzeleckich, akcesoria strzeleckie (przeszkolono ponad 250 uczniów). Drugą częścią było szkolenie specjalistyczne dla 126 uczniów z ZSE w Słupcy. Młodzież wzięła udział w treningach strzeleckich z karabinków pneumatycznych. Cykl treningów zakończono zawodami strzeleckimi.

Zwycięzcy zmagań zostali uhonorowani podczas uroczystego podsumowania projektu w dniu 30.11.2022 r. Zdobywcy miejsc I-VI otrzymali nagrody rzeczowe i statuetki, które wręczał Karol Biadasz – członek Stowarzyszenia „Z Wiatrem i pod Wiatr”, instruktor strzelectwa i jednocześnie osoba odpowiedzialna za realizacje całego projektu oraz Gospodarz miejsca – pani Dyrektor Karolina Rakowicz. Na najwyższym miejscu spodium stanął Alan Siwiński uzyskując 91puktów na 100, za nim znalazł się Hubert Sochacki (89/100), Natalia Markowska (86/100), Oliwia Piech (84/100), Oliwia Czerniejewska (83/100) i Fabian Sarbinowski  (81/100). Uroczystość swoim wokalnym talentem uświetniła uczennica ZSE w Słupcy – Aniela Sokołowska.

Podsumowanie projektu, które zakończyło się słodkim poczęstunkiem, było doskonałą okazją do wspólnego spotkania młodzieży i osób zaangażowanych w przeprowadzenie projektu.

Był to już 7 projekt Stowarzyszenia realizowany przy współudziale środków z MON. Wartość tegorocznego projektu to 30890 zł, w tym środki pochodzące z Ministerstwa Obrony Narodowej – 28000 zł. Łączna wartość projektów realizowanych na rzecz młodzieży z powiatu słupeckiego od 2014 r. to 133091 zł, z czego 111663 zł pochodziło z Ministerstwa. Po raz kolejny Partnerem projektu był Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży” -2022
Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży” -2022
Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży” -2022
Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży” -2022
Zakończono projekt „Szkolenie strzeleckie młodzieży” -2022

Materiał przygotował i nadesłał Karol Biadasz

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125