Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca

Miasto Słupca pozyskało kwotę ponad 345 912,71 złotych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Słupca poprzez doposażenie przejścia dla pieszych oraz dwóch szkół podstawowych – Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy i Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy.
Wniosek został złożony w rapach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
Wartość całego przedsięwzięcia to 406 956,14 złotych. W ramach projektu zostaną zakupione dla każdej ze szkół specjalistyczny sprzęt umożliwiający odpowiednią edukację dzieci i młodzieży z zakresu prawidłowej i bezpiecznej komunikacji w ruchu drogowym. Zostaną zakupiony dla każdej ze szkół: mobilne miasteczko ruchu drogowego, symulator roweru, trenażer czasu reakcji, symulator przejścia dla pieszych. Ponadto zostanie wykonane wyniesienie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tylnej i ul. 11 listopada w Słupcy.
Gmina Miejska Słupca znalazła się na 56. pozycji (na 257) listy PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. BEZPIECZNY PIESZY – DOPOSAŻENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W ZAKRESIE EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ DLA DZIAŁANIA 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
Wniosek składany był do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.

zdjęcie poglądowe pobrane z internetu
zdjęcie poglądowe pobrane z internetu
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125