Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Na prośbę Placówki Terenowej KRUS w Słupcy zamieszczamy zaproszenie do udziału II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas” organizowanym dla dzieci ze szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

Celem II edycji konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki
zmienił otoczenie wokół nas” jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa,
uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora
rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.
Zadaniem uczniów będzie przygotowanie i przekazanie – zgodnie ze szczegółowymi
wytycznymi – pracy konkursowej, w której przedstawią jak dzięki projektom realizowanym
przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
zmieniło się codzienne życie i otoczenie wokół nas.

Więcej informacji w załącznikach. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym


print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125