Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2022.11.16

BRM.0012.52.2022

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 24 listopada 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie 07.30

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2023.
  4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz


Słupca, dnia 2022.11.16

BRM.0012.52.2022

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 28 listopada 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2023.
  4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125