Informacja o roli organizacji pozarządowych w procesie monitorowania programów krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy europejskich

Na prośbę Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych publikujemy w załączniku informację o roli organizacji pozarządowych w procesie monitorowania programów krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy europejskich, w tym wsparciu, które zaplanowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Otóż, na potrzeby każdego programu zatwierdzonego przez Komisję Europejską w ramach zatwierdzonej Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 już wkrótce zostaną powołane komitety monitorujące. Obowiązkowo w składzie komitetów znajdą się organizacje pozarządowe, w szczególności stojące na straży praw podstawowych i innych zasad.

Informacja o roli organizacji pozarządowych w procesie monitorowania programów krajowych i regionalnych
Informacja o roli organizacji pozarządowych w procesie monitorowania programów krajowych i regionalnych
print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125