Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie

7 listopada 2022
09:00

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 r.
Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach:
Naboru Nr 18/2022 – Przedsięwzięcie 2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”
zapraszamy na szkolenie w zakresie zasad przyznawania pomocy, wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, biznes planu oraz pozostałych dokumentów.
Termin: 7 listopada 2022 r., godz. 09:00
Miejsce szkolenia: Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca
UWAGA! w przypadku zgłoszenia większej liczby osób, miejsce szkolenia może ulec zmianie. W takim przypadku, adres miejsca opublikowany zostanie na stronie internetowej
www.unianadwarcianska.pl najpóźniej w dniu 4 listopada 2022 r.

Uwaga! Zapisy poprzez formularz dostępny tutaj:

https://forms.gle/oC51mG35FTybXh6K6


telefonicznie pod numerem +48 512 962 200 lub 63 241 00 73 w godzinach pracy biura, do 2 listopada 2022 r.,

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” zaprasza na szkolenie

[informację otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”]

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125