Komunikat dla mieszkańców miasta Słupcy, zainteresowanych zakupem węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach

Szanowni Państwo

w związku z potrzebą dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, Urząd Miasta w Słupcy prosi osoby zainteresowane o zgłaszanie do dnia 24 października br. chęci zakupu węgla, telefonicznie na numer 63 277-27-27 lub drogą elektroniczną na adres um@miasto.slupca.pl z podaniem ilości i rodzaju węgla.

Uwaga: zgłoszenie służy celom poglądowym. Zakupu węgla można będzie dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz w Biurze Obsługi Klienta, po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie jest w fazie projektu.

Jednocześnie informujemy, że wg założeń projektu ww. ustawy:

• Maksymalna cena węgla może wynosić 2000 zł.
• Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125