Życzenia Burmistrza Miasta Słupcy z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Pracownicy Oświaty
Rodzice i Uczniowie

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich osób zaangażowanych w kształcenie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży.
W tym szczególnym dniu, doceniając Państwa wysiłek, który sprawia, iż marzenia i plany Państwa wychowanków częstokroć przekształcają się w rzeczywistość życzę, aby wykonywanie tego pięknego zawodu było źródłem dumy i radości. Niech codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły znajdzie trwałą wdzięczność Państwa wychowanków.
Życzę Państwu satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu, aby przywiązanie i wdzięczność uczniów wynagradzała Państwu trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę Państwo spełnili w ich życiu.
Uczniom i ich Rodzicom życzę, aby ich potrzeby i opinie były zawsze najważniejsze dla kadry szkoły.
Wszystkim Pracownikom Oświaty życzę jak najlepszych efektów pracy.
Serdecznie Państwu gratuluję sukcesów zawodowych oraz życzę zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz

/-/ Michał Pyrzyk

Słupca, 14 października 2022 r.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125