Emisje radiowe w październiku 2022

Emisje radiowe w październiku 2022

Temat rozmowy: jeszcze o inwestycjach w Słupcy (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: To będą kolejne wizytówki Słupcy: promenada z atrakcjami nad jeziorem, nowy wygląd rynku, ścianka wspinaczkowa oraz kort do squasha, a także strzelnica pneumatyczna – to aktualne inwestycje, które są obecnie w trakcie realizacji – mówi burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim posiadamy już pozwolenie na budowę, do końca roku będą miały tam miejsce prace związane z przygotowaniem pod budowę pod utworzenie nowej promenady, prace związane z doprowadzeniem pod to zadanie określonych mediów, jak również roboty rozbiórkowe, które dotyczyć będą tej dawnej infrastruktury, które pozostały, a które pozostawiają, no niestety wiele do życzenia, w ich miejsce będzie zbudowana ta infrastruktura nowa. Jeśli chodzi o rewitalizację słupeckiego rynku jesteśmy w trakcie opracowywania programu funkcjonalno – użytkowego, który posłuży nam do ogłoszenia postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Aktualnie trwają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków, po to aby ustalić takie nieprzekraczalne ramy z konserwatorem, w które musimy wpisać całą koncepcję. Jeśli chodzi o dawną salę po byłym gimnazjum, salę gimnastyczną budujemy tam, jesteśmy w trakcie budowy ścianki wspinaczkowej i kortu do squasha. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to już ten rok, więc myślę, że w grudniu będziemy mogli fizycznie ten obiekt mieszkańcom udostępnić, go pokazać. Prowadzimy także określone prace związane z postępowaniem dotyczącym utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego, tam również trwają prace przystosowawcze, jak również ogłosiliśmy, jesteśmy w trakcie realizacji w zasadzie już zamówienia na broń. Tak, że to są te inwestycje cztery, w tym momencie największe, które prowadzimy. Dwie z nich – te ostatnie muszą zostać zakończone w tym roku, pozostałe dwie inwestycje, większe, są inwestycjami wieloletnimi i ich realizacja, jeśli chodzi o zagospodarowanie brzegu jeziora potrwa w przyszłym roku, jeśli chodzi o rynek ten okres będzie dłuższy, bo rozciągnie się na dwa lata, bo przypomnę: formuła „zaprojektuj i wybuduj”, czyli najpierw dokumentacja, potem właściwa rewitalizacja, modernizacja słupeckiego rynku.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: coraz więcej samorządów szykuje się do dystrybucji opału (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Senat przegłosował w czwartek, 27 października ustawę o dystrybucji węgla przez gminy, coraz więcej samorządów szykuje się do dystrybucji opału na zimę dla swoich mieszkańców, jednym z nich jest gmina Słupca – mówi burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Jeszcze przed uchwaleniem ustawy dokonaliśmy takiego wstępnego rozeznania dotyczącego zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na tych preferencyjnych warunkach. To zgłoszenie, które odbieraliśmy, te zgłoszenia od mieszkańców służyły, oczywiście, tylko celom poglądowym, aby zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie. Właściwe wnioski, no będzie można składać, kiedy ta akcja sprzedażowa, ewentualna dopiero ruszy, ale w wyniku tego wstępnego rozeznania ustaliliśmy, że jest zapotrzebowanie tutaj w mieście Słupcy, na co najmniej 480 ton różnego rodzaju węgla jeszcze w tym roku, i takie też dane przekazaliśmy do wojewody, do urzędu wojewódzkiego. Mamy również zrobione rozeznanie, jeśli chodzi o współpracę z firmami, które pomagać nam będą w tej całej akcji dystrybucji paliwa stałego dla właśnie gospodarstw domowych, no niemniej jednak czekamy na jeszcze, na rozporządzenia, na to, kiedy będziemy mogli złożyć zamówienie w spółce, czy ten węgiel w ogóle będzie dostępny, bo to jest pytanie również, które nas nurtuje, jakiej będzie on jakości i wtedy myślę niezwłocznie o tym, i w momencie, kiedy ten węgiel zostanie przetransportowany tutaj na nasz teren rozpoczniemy już właściwą akcję redystrybucji tego węgla na preferencyjnych warunkach, no niemniej jednak jest jeszcze kilka niewiadomych, tak jak powiedziałem na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakiego pochodzenia będzie ten węgiel, jakiej będzie jakości, bo może to być węgiel niekoniecznie z Polski, no i kiedy on tutaj fizycznie będzie złożony na placu, z którego będziemy go dystrybuować.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca. 

Temat rozmowy: o Słupeckim Jarmarku Bożonarodzeniowym (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest Arleta Kolska – Hypka ze słupeckiego Urzędu Miasta. Czwartego grudnia na słupeckim Placu Wolności będzie kolejny jarmark bożonarodzeniowy, przypomnijmy, jaki jest cel tego wydarzenia?
Arleta Kolska – Hypka: To przede wszystkim przybliżenie kultury tradycyjnej związanej ze świętami Bożego Narodzenia, To również zainteresowanie mieszkańców miasta i powiatu właśnie dziedzictwem kulturowym, bo tak naprawdę gro z nas przychodzi poniekąd tylko i wyłącznie z samego faktu, że jest to wydarzenie właśnie nazwane jarmarkiem świątecznym, żeby poczuć klimat świąt Bożego Narodzenia. To również promocja miasta i powiatu słupeckiego, ale przede wszystkim regionalnych wyrobów i tych byśmy tutaj chcieli mieć jak najwięcej.
Meloradio: Co będzie na jarmarkowych stoiskach?
Arleta Kolska – Hypka: Potrawy, oczywiście, produkty regionalne, no i prezentacja różnych form aktywności twórczej o charakterze bożonarodzeniowym, czyli kto tak naprawdę będzie z nami w czasie tego jarmarku świątecznego? To przede wszystkim twórcy ludowi i rzemieślnicy, kupcy, będą oczywiście wszystkie placówki, które będą chciały być razem w tym dniu z nami: świetlice, przedszkola, szkoły, czy warsztaty terapii zajęciowej.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dziś Arleta Kolska – Hypka ze słupeckiego Urzędu Miasta.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: szkolna stołówka została wyremontowana (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. Kolejna szkolna stołówka w naszym mieście została wyremontowana. Mowa o jadalni w podstawówce nr 3. Udało się to zrobić dzięki wsparciu z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, jaki był zakres prac?
Michał Pyrzyk: Wykonaliśmy tam prace elektryczne, można powiedzieć takie modernizacyjne, jeśli chodzi o zaplecze kuchenne, ale jadalnia została również i zaplecze kuchenne odmalowane, zakupiliśmy też nową zmywarkę, a także wymieniono w całej stołówce krzesła. Wartość tego projektu to ponad 31 tysięcy złotych, z czego 25 tysięcy to właśnie ta kwota, która pochodziła z rządowego wsparcia programowego „Posiłek w szkole i w domu”, reszta to wkład własny Gminy Miejskiej Słupca. Dzięki temu słupecka „Trójka”, tak jak powiedziałem na wstępie, ma odnowioną jadalnię i zmodernizowane zaplecze kuchenne.
Meloradio: A co z remontami zaplecza żywieniowego w słupeckich przedszkolach?
Michał Pyrzyk: Jeśli chodzi o kuchnie w naszych przedszkolach, no to w większości są one, te zmiany, prace modernizacyjne, te prace ulepszające ich działanie, są finansowane ze środków własnych.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.


print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125