Odnowienie i wyposażenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy w ramach środków  pozyskanych z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2022” moduł 3 została zmodernizowana jadalnia szkolna. Wykonano prace elektryczne – modernizacyjne zaplecza kuchennego, prace malarskie w jadalni i zapleczu kuchennym, zakupiono nową zmywarkę i nowoczesną baterię zmywakową oraz wymieniono krzesła w jadalni. 

Wartość projektu to kwota 31 250,00 zł, z czego 25 000,00 zł to kwota z rządowego wsparcia finansowego,  natomiast 6 250,00 zł to wkład własny organu prowadzącego Gminy Miejskiej Słupca.

Zdjęcia: SP 3 w Słupcy

Tekst: Pani Elżbieta Kordylewska

Jadalnia w Szkole Podstawowej nr 3
Jadalnia w Szkole Podstawowej nr 3

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125