Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2022.09.20
BRM.0012.48.2022

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 26 września 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez placówki kulturalne, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz sportowych mieszkańców Słupcy.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 1.
  b. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 2.
  c. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – druk 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2022/2023 – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzający jest gmina Miejska Słupca – druk nr 7.
  h. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2022 r. – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
  j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 10.
 4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz


Słupca, dnia 2022.09.20
BRM.0012.48.2022

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 27 września 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 1.
  b. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 2.
  c. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – druk 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w drodze bezprzetargowej – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2022/2023 – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzający jest gmina Miejska Słupca – druk nr 7.
  h. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2022 r. – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 9.
  j. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 10.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125