Wawrzyny upamiętniające osoby zasłużone dla Słupcy

Wykaz wawrzynów upamiętniających osoby zasłużone dla Słupcy, zasadzonych przy Muzeum Regionalnym w Słupcy, w dniu 10 sierpnia, w latach 2011-2022

Rok 2022- Wawrzyn Stefana  Korbońskiego (1901-1989 ) w 100- rocznicę wydania „Jednodniówki”- dedykowany wybitnemu działaczowi niepodległościowemu w kraju i na emigracji w Stanach  Zjednoczonych, współzałożycielowi Polskiego Państwa Podziemnego, ostatniemu Delegatowi Rządu RP na Kraj, żołnierzowi, prawnikowi, pisarzowi, redaktorowi naczelnemu gazety „Jednodniówki”    współzałożycielowi Słupeckiego Klubu Sportowego  „ROZWÓJ”, zawodnikowi słupeckiej drużyny piłki nożnej, który przebywając w  latach 1921-1922  w Słupcy, działał aktywnie na rzecz społeczności lokalnej ubarwiając życie kulturalne jej mieszkańców.

Rok 2021 – rok pandemiczny bez wydarzeń kulturalnych

Rok 2020 – rok pandemiczny, bez wydarzeń kulturalnych

Rok 2019Wawrzyn Danki Rozentalówny  (1926-1942) i Grażyny Harmacińskiej  (1926-2017) dedykowany dwóm przyjaciółkom, które poznały się 80. lat temu w okupowanej Słupcy. Po wywiezieniu przez hitlerowców wszystkich mieszkańców Słupcy pochodzenia żydowskiego (z  17 na 18 lipca 1940 r.)  utrzymywały kontakt  poprzez pisanie do siebie listów. Ich przyjaźń oparła się działaniu czasu i śmierci. Trwa nadal.

Rok 2018Wawrzyn  Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej w Słupcy, w roku 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Struktury POW w naszym mieście zaczęły powstawać już na początku 1916 r.  Tworzyło ją 74 młodych, pełnych entuzjazmu ludzi, którzy gotowi byli: ”…wszystkie  swe siły, krew i życie poświęcić sprawie niepodległości Polski”. Jako ochotnicy Wojska Polskiego, po 11 listopada 1918 r. poszli walczyć na frontach wojny polsko-ukraińskiej i  polsko-bolszewickiej.  Wielu z nich oddało życie. Wielu spośród tych , którzy powrócili,  angażowało się w różnorodne działania społeczno-polityczne i kulturalne zmieniając oblicze międzywojennej Słupcy.

Rok 2017Wawrzyn św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego (1845-1913), w roku św. Brata Alberta, na pamiątkę 170. rocznicy pobytu w Słupcy, dedykowany zakonnikowi franciszkańskiemu, założycielowi zgromadzenia Albertynów i Albertynek, powstańcowi styczniowemu, malarzowi, świętemu kościoła katolickiego, znanego z pełnego poświęcenia dla biednych i bezdomnych. W latach 1846-1847 jako mały chłopiec przebywał wraz z rodziną w naszym mieście. W tym czasie jego ojciec Wojciech pełnił funkcję naczelnika komory celnej w Słupcy. Patron Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta w Słupcy.

Rok 2016 -Warzyn Mathiasa Brandtnera, w 300. rocznicę powstania instrumentu organowego w słupeckiej farze, dedykowany twórcy barokowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym św. Wawrzyńca zbudowanych w 1716 r. Ich autor pochodził z Torunia , działał od 2 poł.  XVII w. do lat 30 XVIII w.

Rok 2015 – Wawrzyn Przemysła II (1273-1296), w 725. rocznicę lokacji miasta Słupcy. Książę wielkopolski (1279-1295), król Polski (1295-1296), który na prośbę biskupa poznańskiego Jana II, 15 listopada 1290 r. w Dłusku wystawił dokument potwierdzający lokację miasta Słupcy.

Rok 2014 -Wawrzyn Marianny Fiszer (1878-1961), dedykowany Mariannie Fiszer, która wpisała się w historię Słupcy jako niestrudzona opiekunka kościoła św. Leonarda i wielka czcicielka słynącego łaskami krucyfiksu z figurą Jezusa Ukrzyżowanego.

Rok 2013 – Wawrzyn s. Kolety, dedykowany Siostrom Służebnicom Najświętszego Serca Jezusowego w 80. rocznicę ich przybycia do Słupcy i trwania w służbie Bogu i bliźnim. W 1935 roku S. Koleta wraz z s. Hilarioną dołączyła do przybyłych dwa lata wcześniej sióstr SNSJ z Krakowa (S. Rity i S. Maksymy) – skierowana do pracy z najmłodszymi (organizacja i prowadzenie przedszkola).

Rok 2012 – Wawrzyn Tadeusza Parysa, burmistrza miasta w latach 1924-1927, dedykowany wybitnemu człowiekowi, zasłużonemu dla rozwoju przedwojennej Słupcy.

 Rok 2011 – Wawrzyn Księdza Franciszka Szczygłowskiego, proboszcza słupeckiej fary w latach 1920-1941, dedykowany nietuzinkowemu Człowiekowi-Kapłanowi-Obywatelowi dla upamiętnienia 70. rocznicy Jego męczeńskiej  śmierci.

               

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125