Emisje radiowe we wrześniu 2022

Emisje radiowe we wrześniu 2022

Temat rozmowy: Gmina Miejska Słupca stara się optymalizować koszty dostarczania energii elektrycznej (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Coraz większe rachunki za prąd sprawiają, że samorządy muszą szukać wszędzie oszczędności. Gmina Słupca już od kilku miesięcy stara się optymalizować koszty dostarczania energii elektrycznej – mówi burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Prowadzimy na bieżąco monitoring, udało się na przykład na budynku pływalni zmniejszyć moc zamówioną, a w skali roku przynosi to nam oszczędności rzędu 40 tysięcy netto, więc my te wszystkie działania związane ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej rozpoczęliśmy, można powiedzieć, już wiele, wiele miesięcy wcześniej. Oczywiście przed nami zima, która jawi się jako no takie poważne wyzwanie i rozważamy jeszcze montaż paneli fotowoltaicznych głównie na terenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, gdzie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, która jest bardzo energochłonnym obiektem. Rozważamy umiejscowienie takich paneli w innych miejscach, ale oczywiście wszystko będzie zależeć od tego, jakimi środkami na koniec roku będziemy dysponować i te działania oszczędnościowe będziemy wdrażać, oczywiście będziemy o nich też informować, tak aby mieszkańcy nie byli zaskoczeni. Choć do świąt jeszcze daleko rozważamy też ograniczenie oświetlenia świątecznego, nie rezygnacji w całości, ponieważ no te święta jest to, jest to czas wyjątkowy i jeżeli zrezygnowalibyśmy ze wszystkiego, no to tak jak w domu zrezygnowalibyśmy z choinki, drzewka choinkowego, które też jest oświetlane, ale, ale rozważamy też ograniczenie tego oświetlenia. Na początku miesiąca będziemy także z wójtami, burmistrzami Związku Gmin Regionu Słupeckiego omawiać jeszcze kwestie, czy możliwości oszczędzania energii elektrycznej wspólne dla wszystkich gmin powiatu słupeckiego.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o działaniach, które mają ograniczyć zużycie energii elektrycznej (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: W miastach gasną w nocy latarnie uliczne. Po Śremie, Pyzdrach i Wrześni do gmin, które w ten sposób chcą sobie poradzić z coraz bardziej rosnącymi rachunkami za energię dołącza Słupca. Sposobem na oszczędności są również panele fotowoltaiczne, które również pojawiły się w mieście – mówi burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Jako gmina miejska Słupca z podwyżkami i to dość dużymi ceny energii elektrycznej spotkaliśmy się już na przełomie ubiegłego i tego roku, bo wtedy ta cena poszybowała w górę o 300% i musieliśmy (już wtedy) podjąć pewne działania, które ograniczą zużycie energii, dlatego zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne na trzech obiektach: na Urzędzie Miasta, na Pływalni Miejskiej, na Szkole Podstawowej nr 3, również na budynku OSP, w którym odbywają się zajęcia prowadzone przez Miejski Dom Kultury, gdzie działa Klub Seniora, zamontowane zostały takie panele. Na ulicy Kopernika przykładowo gasimy oświetlenie. Część oświetlenia również w nocy nie funkcjonuje, rozważamy oczywiście w kontekście zapowiedzi dalszych podwyżek cen energii elektrycznej nie oświetlanie porą nocną określonych ulic, ale tutaj jeszcze, jeszcze rozważamy rozmaite warianty. Część oświetlenia, ta nowa część oświetlenia w Słupcy jest już ledowa – po godzinie 23, tak jak chociażby na ulicy Warszawskiej, na Alei Tysiąclecia redukowane jest natężenie prądu o 30%, zwróciliśmy się także z tym, w kontekście zapowiedzi tych zwiększonych cen, zresztą nie są to już zapowiedzi, ponieważ część jednostek samorządowych, które rozstrzygnęły przetargi, no boryka się już ze znacznymi podwyżkami, które sięgają nawet 500%, więc w związku z tym wystąpiliśmy do naszych jednostek, każda z nich ma niezwłocznie przedstawić plan oszczędzania energii elektrycznej.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca. 

Temat rozmowy: o rewitalizacji terenów nad jeziorem słupeckim (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. Niebawem rozpoczną się prace związane z rewitalizacją terenów nad jeziorem słupeckim. Na jakim etapie jest ta inwestycja?
Michał Pyrzyk: Mamy wyłonionego wykonawcę, który te wszystkie elementy, jakie zostały przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykona za kwotę około 6 milionów złotych i taką też sumą zamknie się cała inwestycja. Przypomnę, że jest ona dofinansowana z programu „Polski Ład” w wysokości 4 milionów 250 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o tą kwotę obejmuje ona również prace archeologiczne, ponieważ na tym terenie mamy trzy stanowiska archeologiczne – jest wymóg konserwatora zabytków, aby wykonać wykopaliska.
Meloradio: Co nowego pojawi się nad jeziorem słupeckim?
Michał Pyrzyk: Będzie tam utwardzona promenada, oświetlona, pojawią się pomosty, będą sanitariaty, których tak bardzo brakuje w tamtym terenie, będzie stacjonarna scena, będą elementy rekreacyjne, nowe ławeczki, pojawi się również ta wydzielona część jeziora, która będzie służyła potem jako kąpielisko.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125