Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna z kolejną dotacją

Do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej trafi 152.700 złotych na przedsięwzięcie „KULTURAlna Biblioteka” w ramach programu „Kultura bez barier” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier. Kwota dofinansowania nie wymaga wkładu własnego i wynosi 100%.

W ramach projektu zostanie zakupiona m.in. pętla indukcyjna, stworzona zostanie strefa ciszy, dzięki zamontowaniu przeszklonej ścianki odgradzającej pomieszczenia biblioteki. Zamontowany zostanie system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT, dzięki któremu osoby niewidome i niedowidzące nie będą miały problemu z poruszaniem się po placówce. Powstaną m.in. nowe wydarzenia kulturalne, a pracownicy zwiększą kompetencje w obszarze dostępności i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Odbędą się także m.in. spotkania literackie, warsztaty kulinarne, o kulturze gotowania, spotkania z dietetykiem, specjalistą żywienia, medycyny funkcjonalnej, zielarzem, psychologiem, koncert, warsztaty plastyczne, literackie, rękodzielnicze. Działania realizowane będą w latach 2022-2023.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125