Emisje radiowe w sierpniu 2022

Emisje radiowe w sierpniu 2022

Temat rozmowy: jeszcze o rewitalizacji słupeckiego rynku (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Rynek w Słupcy doczekał się rewitalizacji. Gmina otrzymała dotację z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznej „Polski Ład” – mówi burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Z programu „Polski Ład” Samorząd Miasta Słupcy pozyskał ponad 4 miliony 275 tysięcy złotych na rewitalizację słupeckiego rynku. Całość tych prac według kosztorysu bieżącego, choć oczywiście ze względu na wzrost cen może się zmienić, zamyka się na kwotę 4 miliony 755 tysięcy złotych.
Radio Września: Na jakim etapie są teraz prace?
Michał Pyrzyk: Przystąpiliśmy już do pewnych prac, jesteśmy na etapie wyboru osoby, która opracuje koncepcję funkcjonalno – użytkową dla tego zadania, ponieważ przetarg zamierzamy ogłosić w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie w ramach konsultacji społecznych również mieszkańcy Słupcy będą mogli wypowiedzieć, co do kształtu, co do charakteru tej przyszłej inwestycji. Oczywiście, warunkami „brzegowymi” będą uzgodnienia, których dokonamy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także wytyczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Radio Września: Jak Pan przewiduje, kiedy mniej więcej ruszą te prace?
Michał Pyrzyk: Te prace ruszą jesienią, wtedy też, mam nadzieję, odbędą się właśnie konsultacje społeczne z mieszkańcami, tak aby na koniec roku ta koncepcja funkcjonalno – użytkowa była gotowa i w oparciu o nią będziemy mogli ogłosić już właściwe postępowanie przetargowe, tak aby po kilku miesiącach prac projektowych przystąpić do realizacji tej długo oczekiwanej inwestycji.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca. 

Temat rozmowy: jeszcze o słupeckiej strzelnicy (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Otwarta już jest, teraz czas na zamkniętą – w Słupcy powstanie strzelnica pneumatyczna, pieniądze na ten cel miasto pozyskało z programu ”Strzelnica w Powiecie” ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej – mówi wiceburmistrz Jacek Szczap.
Jacek Szczap: Otrzymaliśmy dotację od Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie na utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w Powiecie 2022”.
Radio Września: Proszę powiedzieć, gdzie dokładnie powstanie strzelnica?
Jacek Szczap: Lokalizacja inwestycji przewidziana jest na terenie obecnej strzelnicy, na ulicy Gajowej. Inwestycja będzie obejmowała zakup elektronicznych tarcz strzeleckich, zabudowę zabezpieczeń bocznych i przesłon, zakup i montaż wyposażenia strzelnicy pneumatycznej, zakup pistoletów i karabinów pneumatycznych oraz zakup amunicji.
Radio Września: Co jest najważniejsze w tej inwestycji?
Jacek Szczap: W ramach tej inwestycji najważniejsze jest to, że będzie zakupiony system elektroniczny wraz ze stanowiskami. System będzie umożliwiał elektroniczny odczyt wyników, co usprawni przeprowadzenie zawodów strzeleckich, czy ćwiczeń, zwiększy się także poziom bezpieczeństwa.
Radio Września: Jaki będzie łączny koszt budowy strzelnicy?
Jacek Szczap: Suma wszystkich kosztów realizowanego zadania wynosi ponad 223 tysiące złotych, przy dotacji na poziomie 80% daje nam kwotę ponad 178 tysięcy złotych i wkładzie własnym Urzędu Miasta Słupcy na kwotę ponad 44 tysięcy złotych. Już niedługo rozpoczniemy proces realizacji inwestycji poprzez wyłonienie wykonawców, a potem przebudowa istniejącej strzelnicy stanie się już faktem.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: jeszcze o słupeckiej tężni solankowej (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś zastępca burmistrza Słupcy – Jacek Szczap. Na słupeckiej Promenadzie Niepodległości stoi już tężnia solankowa, powiedzmy nieco więcej o tym obiekcie…
Jacek Szczap: Tężnia solankowa zbudowana jest z drewna modrzewiowego. W środku tężni umieszczone są, równo poukładane, gałęzie tarniny, po których spływa rozprowadzona solanka. Obok tężni wkopany jest zbiornik o pojemności 5 tysięcy litrów, w którym jest zgromadzona solanka, za pomocą pompy w obiegu zamkniętym jest ta solanka dozowana ze zbiornika, i to pompa rozprowadza solankę po wiciach tarniny. Generalnie tężnia solankowa to sposób na problemy z drogami oddechowymi, tarczycą, ciśnieniem, a także alergią czy astmą.
Meloradio: Ile kosztowała tężnia?
Jacek Szczap: Koszt budowy tężni solankowej w Słupcy wyniósł ponad 159 tysięcy złotych. Tężnia ma wymiary sześć i pół metra na sześć i pół i wysokość 5 metrów. Zagospodarowanie terenu przy tężni, to koszt około 82 tysięcy złotych, w skład którego wchodzi wykopanie zbiornika na solankę, doprowadzenia przyłączy energetycznych, ułożenie kostki betonowej, nasadzenia, zakup i montaż ławek.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś zastępca burmistrza Słupcy – Jacek Szczap.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o Wawrzynkach Słupeckich 2022 (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest zastępca burmistrza Słupcy – Jacek Szczap. Przed nami Wawrzynki Słupeckie 2022. Jakie hasło będzie towarzyszyło tegorocznemu świętu naszego miasta, i jakie będą najważniejsze wydarzenia związane z Wawrzynkami?
Jacek Szczap: Tegoroczne Wawrzynki Słupeckie będą odbywać się pod hasłem „Odkryj Słupcę na nowo”. Centrum obchodów rozpoczynamy od 6 sierpnia tradycyjnym Biegiem Wawrzynkowym o Laur św. Wawrzyńca, bieg w tym roku (zresztą podobnie jak w ubiegłym) odbędzie się o godzinie 10.00, potem o godzinie 13.00 będzie Młodzieżowy Bieg Wawrzynkowy, natomiast o godzinie 14.00 rodzinne bieganie wawrzynkowe – wszystko odbędzie się na ulicy Gajowej. Od godziny 11.00 na targowisku miejskim w Słupcy na ulicy Ratajczaka rozpoczynamy tzw. strefę gastronomiczną i strefę rekreacyjną. Później o godzinie 15.00 rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, zagrają cztery orkiestry, między innymi jedna z Czech. O godzinie 21.00 będziemy mieć gwiazdę Wawrzynek Słupeckich, do trzech razy sztuka, Cleo wreszcie u nas zagra, po perypetiach covidowych.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś zastępca burmistrza Słupcy – Jacek Szczap.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125