Emisje radiowe w czerwcu 2022

Emisje radiowe w czerwcu 2022

Temat rozmowy: Trwa Budżet Obywatelski Miasta Słupcy na 2023 rok (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Trwa Budżet Obywatelski Miasta Słupcy na 2023 rok. Pierwotny termin zgłaszania projektów już upłynął, został on jednak przesunięty na 1 sierpnia. Dlaczego? – pytam o to burmistrza Słupcy Michała Pyrzyka.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Państwu, pojawiły się głosy, że ten projekt no nie był, czy ta edycja nie była dostatecznie nagłośniona, choć jest to zadanie cykliczne i każdego roku wiemy, że kiedy przychodzi wiosna to ten Budżet Obywatelski rusza, ale no idea jest taka, żeby tych projektów było jak najwięcej, bo wiadomo, że tylko jeden może być w zasadzie zrealizowany, ale reszta stanowi dla nas taki przegląd, czy sondaż tych inwestycji, tych zamierzeń, które społeczność lokalna oczekuje, i dlatego po konsultacji z radnymi zdecydowałem się przedłużyć termin składania wniosków, po to, aby tych projektów było, było więcej.
Radio Września: No to bądźmy precyzyjni: w tym ustawowym terminie, ile wniosków wpłynęło?
Michał Pyrzyk: Wpłynął wniosek jeden, być może też zaważył na tym fakt, że część z projektów, które były zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego w poprzednich latach jest realizowana z pieniędzy stricte budżetowych już w tym roku, i być może to spowodowało, że takie projekty nowe, nie pojawiły się, no niemniej jednak liczymy na to, że w tym okresie wakacyjnym jeszcze jakieś zgłoszenia będziemy mieć.
Radio Września: Ich weryfikacja potrwa do 31 sierpnia, co dalej, co później?
Michał Pyrzyk: Po weryfikacji, kiedy projekt jest zgodny z regulaminem zostaje on dopuszczony do głosowania i mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat tego zadania, które będą chcieli widzieć w przyszłorocznym budżecie.
Radio Września: Kiedy, wobec tego, poznamy ten najlepszy, ten zwycięski?
Michał Pyrzyk: Myślę, że w trakcie prac budżetowych, myślę, że będzie to październik poznamy projekt zwycięski i będzie on zapisany w odpowiednich paragrafach i rozdziałach w zależności jakie to będzie zadanie budżetu.
Radio Września: A co w sytuacji, gdy na placu boju pozostanie tylko ten jeden zgłoszony do tej pory?
Michał Pyrzyk: To wtedy jest poprawka wprowadzona do regulaminu i też występuje wtedy głosowanie, niemniej jednak mieszkańcy opowiadają się tylko na temat tego projektu głosując „tak” lub „nie”.
Radio Września: Przypomnijmy: o co toczy się gra, co jest jej stawką?
Michał Pyrzyk: Gra toczy się, jak co roku, o 150 tysięcy złotych, które przeznaczamy właśnie na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca. 

Temat rozmowy: Słupecki rynek przejdzie rewitalizację (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Słupecki rynek przejdzie rewitalizację, będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – mówi burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Otrzymaliśmy z tego programu ponad 4 miliony 270 tysięcy złotych, razem z wkładem własnym będzie to prawie 5 milionów, które będziemy chcieli przeznaczyć na przebudowę naszego rynku.
Radio Września: No właśnie oficjalnie mówi się o rewitalizacji, bądźmy precyzyjni, co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem?
Michał Pyrzyk: Słowo „rewitalizacja” to generalnie, no przywrócenie do życia, ale w przypadku takiej inwestycji oznacza poprawę wyglądu, no można powiedzieć, generalny remont i modernizacja tego miejsca.
Radio Września: Wiem, że wizualizacja efektu końcowego już jest, ona została opublikowana w Internecie, no to jakie są te pierwsze reakcje internautów?
Michał Pyrzyk: Znaczy, jest to generalnie wstępna wizualizacja, bo zadanie zostanie najprawdopodobniej zlecone w formule „zaprojektuj i wybuduj”, będą konieczne uzgodnienia, i to jest taka, jak gdyby, linia wykładnicza, i tutaj są granice naszych możliwości, bo ten projekt musi objąć uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, będą również konsultacje społeczne. Pojawiają się glosy różne, czasami wykluczające się, bo ta sama osoba potrafi powiedzieć, żeby nie likwidować, broń Boże, żadnej zieleni na rynku, a jak pytam o wzór miejsca, z którym mógłbym słupecki rynek porównać, no to pada na przykład rynek we Wrześni, gdzie tej zieleni troszeczkę brakuje, więc takie pojawiają się w tych głosach społecznych, można powiedzieć, sprzeczne oceny czy sprzeczne jakieś wytyczne, niemniej jednak zakładamy, że granicami pewnymi, nieprzekraczalnymi to będą te uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w ramach właśnie tych granic będą mogli wypowiedzieć się mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych.
Radio Września: No to, kiedy te wizualizacje nabiorą realnego kształtu, kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana, jakieś terminy?
Michał Pyrzyk: Mamy 9 miesięcy na ogłoszenie całego postępowania w tym czasie opracujemy taką koncepcję funkcjonalno – użytkową i na jej podstawie dopiero będziemy ogłaszać, tak jak powiedziałem, postępowanie w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”.
Radio Września: Mieszkańcy przeżyją duży szok, to będzie duża zmiana?
Michał Pyrzyk: Myślę, że aż tak duża nie będzie, bo chcemy tą zieleń faktycznie całą zachować, no niemniej jednak zmienią się nawierzchnie chodników, nawierzchnia ulic, ta zieleń też może będzie troszeczkę inna, tak że jakichś wielkich zmian może nie być, natomiast na pewno rynek będzie odnowiony, bo tego on już potrzebuje.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca. 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125