Wyłożenie spisu inwentaryzacyjnego mienia nieruchomego podlegającego komunalizacji

28 czerwca 2022do29 lipca 2022

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

            Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w okresie od 28 czerwca do 29 lipca 2022 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, pok. 302 w godzinach urzędowania spis inwentaryzacyjny mienia nieruchomego podlegającego komunalizacji z mocy prawa nieruchomości położonej w Słupcy – ul. Mickiewicza, Plac Parysa, Plac Wolności, ul. Sukiennicza, ul. Sienkiewicza (działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1665, 1684 i 1724).

W okresie wyłożenia upoważniony członek Komisji Inwentaryzacyjnej udzielać będzie zainteresowanym osobom niezbędnych informacji i zbierać zgłoszone zastrzeżenia.

Zgłoszone zastrzeżenia rozpatrzy Komisja Inwentaryzacyjna i w razie ich uwzględnienia zmieni ustalenia w spisie.

Burmistrz Miasta Słupcy

     /-/ Michał Pyrzyk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

            Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w okresie od 28 czerwca do 29 lipca 2022 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, pok. 302 w godzinach urzędowania spis inwentaryzacyjny mienia nieruchomego podlegającego komunalizacji z mocy prawa nieruchomości położonej w Słupcy – Plac Wolności (działka oznaczona numerem geodezyjnym 1680).

W okresie wyłożenia upoważniony członek Komisji Inwentaryzacyjnej udzielać będzie zainteresowanym osobom niezbędnych informacji i zbierać zgłoszone zastrzeżenia.

Zgłoszone zastrzeżenia rozpatrzy Komisja Inwentaryzacyjna i w razie ich uwzględnienia zmieni ustalenia w spisie.

Burmistrz Miasta Słupcy

     /-/ Michał Pyrzyk

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125