Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Komunikat

Burmistrz Miasta Słupcy przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin, w którym właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jeśli źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione przed 01 lipca 2021 r.

Dla źródeł ciepła uruchomionych po 01 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklaracje można składać online bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej za pośrednictwem Urzędu Miasta.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta nie prowadzi zapisów na przydział węgla.

Sejm uchwalił Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Ustawa  wejdzie w życie 14 dni po uchwaleniu, czyli po 7 lipca br.

Uchwalona ustawa będzie regulować zasady i tryb sprzedaży niektórych paliw stałych dla gospodarstw domowych oraz przyznawania i wypłat rekompensat przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu tych paliw.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125