Wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok dla burmistrza Michała Pyrzyka

Rada Miasta Słupcy na sesji w dn. 22 czerwca 2022 r. jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Michałowi Pyrzykowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r.

Wykonanie budżetu za 2021 rok charakteryzuje się między innymi: większym wykonaniem dochodów niż zakładał plan, mniejszą realizacją wydatków niż założono, wypracowaniem nadwyżki budżetowej, mimo zakładanego deficytu, realizacją inwestycji na poziomie 7,6% wszystkich wydatków, rezygnacją z zaciągania kredytu bankowego, zmniejszeniem zadłużenia miasta, pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji w roku bieżącym tj. 2022 roku – informuje na swoim profilu na FB burmistrz Michał Pyrzyk. Burmistrz podziękował za współpracę w minionym roku Radnym i wszystkim pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta Słupcy.

Sesja Rady Miasta Słupcy w dn. 22 czerwca 2022 r.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125