Strzelcy z dofinansowaniem Ministra Obrony Narodowej!

Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” otrzymało środki na realizację projektu –
„Szkolenie strzeleckie młodzieży”. Pieniądze pozyskano w ramach Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie, ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej.
Projekt realizowany będzie od czerwca do listopada 2022 r. Jego celem jest upowszechnienie rozwoju i podniesienie poziomu szkolenia proobronnego społeczeństwa. Działania przyczynią się również do przygotowania młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.
Wartość finansowa projektu to 30 890 zł, z czego 28000 zł to środki pochodzące z MON.

Zajęcia z młodzieżą rozpoczną się we wrześniu i obejmą wykłady (szkolenie edukacyjno – informacyjne), treningi strzeleckie z karabinów pneumatycznych. Cykl treningów zakończony zostanie zawodami, na których najlepsi strzelcy otrzymają nagrody.
Partnerem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Karol Biadasz.

Przebieg projektu można będzie śledzić na stronie internetowej ZSE w Słupcy i profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

To już 7 projekt Stowarzyszenia „Z Wiatrem i pod Wiatr, który zyskał uznanie Ministra Obrony Narodowej! Od 2014 r. łączna wartość środków finansowych pozyskanych z MON na szkolenie młodzieży z powiatu słupeckiego to ponad 111 tys. złotych!

Stowarzyszenie Z wiatrem i pod wiatr – logo
Logo – Orzeł_MON
Logo -WP
logo_ekonomik

[informację otrzymaliśmy od Karola Biadasza]

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125