Konkurs z nagrodami „Wianek na Noc Kupały”

Regulamin konkursu „Wianek na Noc Kupały”

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu „Wianek na Noc Kupały” jest Urząd Miasta w Słupcy.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy chcą wziąć w nim udział, bez ograniczenia wieku
i płci.

2. Celem konkursu jest:

– kultywowanie tradycji  Nocy Kupały,

-pobudzanie kreatywności i rozwijanie umiejętności artystycznych,

– aktywizacja społeczno – kulturalna.

3. Przedmiot konkursu: wianek świętojański, wykonany z elementów naturalnych/materiału roślinnego.

4. Przekazujący pracę na konkurs:

a. oświadcza, że jest jej autorem i przysługują mu prawa majątkowe i osobiste do pracy

b. wyraża zgodę na jej wykorzystanie w celu promocji działalności Urzędu Miasta w Słupcy (publikacja pracy na stronie internetowej miasto.slupca.pl, w serwisie facebook, miejskich serwisach informacyjnych i w materiałach drukowanych).

5.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, wyłącznie na potrzeby konkursu oraz promocji działań Urzędu Miasta w Słupcy (publikacja wyników na stronie internetowej miasto.slupca.pl oraz serwisie facebook).

6. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Słupca, ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca.

7. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora.

8. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin.

9. Wianki należy przynieść w dniu 26.06.2022 r. w godz. od 19:00  do godziny 20:30 na miejsce do tego wyznaczone  w czasie trwania imprezy.

III. OCENA I NAGRODY

1. Wianki dostarczone na konkurs oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.

2. Kryterium oceny:

– staranność wykonania,

– dobór różnorodnych gatunków ziół i kwiatów,

– zgodność z wymogami regulaminu,

– ogólne wrażenie artystyczne,

– estetyka wykonania.

3. Komisja przyzna  nagrody  oraz wyróżnienia. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26.06.2022r. przed puszczeniem wianków na wodę podczas Nocy Kupały.

5. Protokół z posiedzenia jury oraz zdjęcia nagrodzonych wianków zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz facebooku Organizatora.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125