Emisje radiowe w maju 2022

Emisje radiowe w maju 2022

Temat rozmowy: o słupeckiej tężni solankowej (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. Będziemy mieli w mieście tężnię solankową. Gdzie pojawi się ten obiekt i na jakim etapie jest ta inwestycja?
Michał Pyrzyk: Ona będzie zlokalizowana na samej Promenadzie Niepodległości, można powiedzieć, przy ścieżce prowadzącej od dawnego gimnazjum do miejskiego lasku, tak że myślę, że jest to miejsce uczęszczane. Dziś jesteśmy na takim etapie, że kończymy opracowywanie dokumentacji technicznej, będzie składany wniosek dotyczący udzielenia pozwolenia na budowę, bo taki musi być przy realizacji tego zadania i wtedy, myślę, że jeszcze przed wakacjami, przystąpimy do właściwych prac budowlanych, tak aby właśnie w okresie letnim i później już mieszkańcy mogli z tej tężni solankowej korzystać.
Meloradio: Jak będzie wyglądała słupecka tężnia?
Michał Pyrzyk: Nie można porównywać jej do tężni solankowej w Inowrocławiu, w Ciechocinku, bo jest to zupełnie inna tężnia, zbudowana na podobnych zasadach, ale bardziej kameralna, przypomina taką nowoczesną wiatę, pod którą właśnie ta solanka jest umieszczona i dookoła zieleń, dookoła ławeczki, gdzie będzie można sobie usiąść i właśnie zaczerpnąć tego powietrza z tą solanką.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o tegorocznym Budżecie Obywatelskim – harmonogram (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Jak wygląda tegoroczny harmonogram tego przedsięwzięcia?
Michał Pyrzyk: od 23 maja do 17 czerwca mieszkańcy, grupy mieszkańców zgodnie z regulaminem będą mogły zgłaszać te zadania, potem nastąpi weryfikacja zgodności zgłoszonych zadań z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, i kiedy już nastąpi ta weryfikacja, to bodajże w dniu zakończenia roku szkolnego ogłosimy rekomendowane listy zadań i od 2 września praktycznie przez cały miesiąc, bo do 23 będą głosowania, do 7 października ogłoszenie wyników.
Meloradio: Jakiego rodzaju projekty można zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego?
Michał Pyrzyk: Mogą wziąć udział projekty typowo inwestycyjne, czyli to, co w tej nowomowie określamy mianem projektów „twardych”: remonty, modernizacje, jakieś adaptacje, budowy nowych obiektów, zakupy wyposażenia, natomiast tak jak w latach ubiegłych, no nie dopuszczamy już projektów dotyczących budowy dróg, bo wiadomo, że za 150 tysięcy, które mamy w Budżecie Obywatelskim żadnej drogi nie wybudujemy.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Słupeckim – czekamy na rozstrzygnięcie przetargu! (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Tereny nad jeziorem słupeckim zmienią się nie do poznania, a to dzięki planowanej tam inwestycji, mówi burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Gmina ogłosiła już przetarg na to zadanie, na zagospodarowanie terenów nad jeziorem słupeckim w czerwcu, na początku czerwca, nastąpi rozstrzygnięcie tego przetargu, mam nadzieję, że wynikiem pozytywnym. Jeśli chodzi o samo miejsce to projekt przewiduje zbudowanie tam kąpieliska odkrytego, będą pomosty, będzie oświetlony deptak, będzie scena plenerowa, będą miejsca rekreacji tak, że brzeg jeziora zostanie, można powiedzieć, uporządkowany, nadany mu zostanie taki spokojny charakter, ale obejmujący te wszystkie funkcje, które kiedyś nad jeziorem miały miejsce, które kiedyś to miejsce spełniało, czyli będzie to miejsce przyjazne mieszkańcom, będzie to miejsce, gdzie można będzie zacumować łódź, będą również pomosty, na które będą mogli wejść wędkarze, no i przede wszystkim będzie to kąpielisko, bo taki postulat był od wielu, wielu lat. Dotyczył on oczywiście oczyszczenia jeziora, które ma podłoże torfowe, ale to wymaga ogromnych, wielomilionowych nakładów, natomiast tutaj poprzez tą inwestycję taka część jeziora zostanie wydzielona i w postaci, można powiedzieć, odkrytego basenu, odkrytego kąpieliska będzie służyła mieszkańcom.
Radio Września: Przetarg, tak jak już Pan powiedział, trwa, kiedy się można spodziewać jego rozstrzygnięcia?
Michał Pyrzyk: To znaczy, 2 czerwca, bodajże, nastąpi otwarcie ofert, no niemniej jednak potem trzeba będzie jeszcze je wszystkie sprawdzić pod względem formalnym, potwierdzić referencje, ale myślę, że jeszcze w czerwcu poznamy, jeżeli wszystko oczywiście pójdzie bez jakichś komplikacji, jeszcze w czerwcu poznamy wykonawcę tego zadania.
Radio Września: A prace, kiedy mogłyby ruszyć? To kwestia jeszcze tego roku?
Michał Pyrzyk: Myślę, że kwestia tego roku, jest zapisane, że prace ruszają po uzyskaniu przez gminę prawomocnego pozwolenia na budowę – jesteśmy w trakcie tej procedury. Jeżeli chodzi o sam czas wykonania, realizacji tej inwestycji jest on dość długi obejmuje 13 miesięcy, ale wszystko to ze względu na prace, na ich, można powiedzieć, pewną trudność, jeśli chodzi o styk wody, styk brzegu, nabijanie tych wszystkich pali, które będą podtrzymywać i pomosty, i pomost basenowy, tak że określiliśmy, że będzie to 13 miesięcy, tak aby wykonawca spokojnie mógł sobie realizować, krok po kroku, założenia z tego projektu.
Radio Września: Miastu udało się pozyskać dofinansowanie na tę inwestycję, no właśnie. Jak wysokie i skąd?
Michał Pyrzyk: Tak, całość inwestycji opiewa na 5 milionów złotych, natomiast ponad 4 miliony 200 tysięcy otrzymaliśmy ze środków w ramach programu „Polski Ład”, pozostała część ich w naszym wypadku na tym etapie 750 tysięcy pochodzi ze środków własnych, tak jak powiedziałem razem jest to 5 milionów złotych.
Radio Września: Mieszkańcy przeżyją szok, Pan wie, jaki będzie efekt docelowy tej inwestycji? To rzeczywiście będzie duża zmiana w porównaniu do tego, co jest, do obecnego stanu?
Michał Pyrzyk: Myślę, że będzie to duża zmiana, będzie to teren, tak jak powiedziałem, przede wszystkim uporządkowany, oczywiście w trakcie budowy będą określone trudności, częściowo pewne miejsca mogą w pewnym czasie być niedostępne dla mieszkańców, ale tak jest podczas realizacji każdej inwestycji, podczas malowania pokoju w domu też musimy albo wynieść meble, albo je poprzestawiać, nie użytkujemy tego pomieszczenia, więc to jest rzecz normalna, że w trakcie trwania również tej inwestycji będą pewne utrudnienia i ograniczenia, ale myślę, że ten końcowy efekt, końcowy wynik, to co powstanie zrekompensuje w pełni ten rok, kiedy te prace potrwają.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125