Wyremontują jadalnię w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy

Na podstawie złożonego wniosku do wojewody wielkopolskiego na wsparcie finansowe zadania w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – 2022 r. Gminie Miejskiej Słupca, dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy przyznano maksymalną kwotę wsparcia tj. 25 000,00 złotych (80% wartości zadania) na wykonane usług remontowo – adaptacyjnych pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków. Ponadto pomieszczenie to będzie doposażone w nowy sprzęt.
Całkowita kwota zadania wyniesie 31 250, 00 złotych, z tego 6 250,00 złotych stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Słupca.
Przypomnijmy, że w ramach tego samego programu w zeszłym roku za pozyskane środki w wysokości 80 000,00 złotych (80% kosztu całkowitego zadania) doposażono kuchnię i stołówkę Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy w sprzęt kuchenny oraz przeprowadzono remont tych pomieszczeń, a całość inwestycji wynosiła 100 000,00 złotych (wkład własny organu prowadzącego wynosił również 20% całkowitego kosztu zadania).

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125