Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2022.04.25

BRM.0012.45.2022

Na podstawie § 37 ust.1 oraz § 38 pkt 1 oraz uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 27 kwietnia 2022 r. (tj. środa) o godzinie 14.45

wspólne posiedzenie

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
    a). Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 1.
    b). Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 2.
    c). Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 3.
  3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125