Emisje radiowe w kwietniu 2022

Emisje radiowe w kwietniu 2022

Temat rozmowy: złożyliśmy wniosek o mobilne miasteczko ruchu drogowego (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: W Słupcy ma powstać mobilne miasteczko ruchu drogowego – to przenośna konstrukcja, z której będą korzystać uczniowie szkół podstawowych. Szczegóły zna mój gość – wiceburmistrz Jacek Szczap.
Jacek Szczap: Wczoraj złożyliśmy wniosek o mobilne miasteczko ruchu drogowego dla naszych szkół podstawowych, czyli Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Słupcy oraz doposażenie przejścia dla pieszych. Wniosek został złożony do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach naboru „Bezpieczny pieszy”. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie miejskiej Słupca.
Radio Września: Jakie miałyby być całościowe koszty tej inwestycji i kto ją sfinansuje?
Jacek Szczap: Wkład własny Urzędu Miasta Słupcy wynosiłby 63 tysiące złotych, natomiast cały projekt miałby wartość 420 tysięcy złotych, co daje nam dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, i jak możemy sobie łatwo przeliczyć daje to sumę 357 tysięcy złotych dofinansowania. Projekt obejmuje między innymi wyniesienie przejścia dla pieszych na deptaku na ulicy 11 Listopada, to będzie koszt około 30 tysięcy złotych, dwa mobilne miasteczka ruchu drogowego, tu będziemy mieć koszt w okolicach 150 tysięcy złotych, dwa symulatory rowerów, koszt około 75 tysięcy złotych, trenażery czasu reakcji, tutaj mamy koszt w okolicach 32 tysięcy złotych, symulatory przejścia dla pieszych, koszt około 80 tysięcy złotych, do tego musimy dodać jeszcze koszty wydłużenia gwarancji, ubezpieczenia i promocji projektu.
Radio Września: Powiedzieliśmy sobie o tym, że wkład własny gmina miejska Słupca już zarezerwowała, to były 63 tysiące złotych – radni byli zgodni w tej sprawie, czy trzeba ich jednak było namawiać?
Jacek Szczap: Tak, w tym tygodniu odbyła się sesja nadzwyczajna między innymi dotycząca tego wniosku, radni jednogłośnie podjęli uchwałę, żeby te pieniążki zapisać w naszym budżecie, tak żeby ewentualnie otrzymać środki, które zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego w Słupcy.
Radio Września: Kiedy dowiemy się, czy miasto pozyskało dofinansowanie, jak Pan w ogóle ocenia szanse tego wniosku, są duże?
Jacek Szczap: Szanse są, gdyby ich nie było, to byśmy wniosku nie składali. Generalnie wnioskodawca zakłada, że ma 120 dni na to, żeby rozpatrzyć ten wniosek. Czas realizacji tej inwestycji założony jest do czerwca 2023 roku tak, że teraz będziemy cierpliwie czekać na jesień, na ewentualną decyzję, kto te środki otrzyma.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca. 

Temat rozmowy: Słupca pomaga Ukrainie (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: „Słupca siostrą Ukrainy” – nie tylko w słowach, ale i w czynach. Te czyny przekładają się na wymierne działania, o czym wiceburmistrz Jacek Szczap.
Jacek Szczap: Do tej pory w mieście Słupca zarejestrowaliśmy 276 obywateli Ukrainy, mówię, że zarejestrowaliśmy, dlatego że otrzymali oni numer PESEL, który nie do końca jest powiązany z tym, że ci mieszkańcy faktycznie są w Słupcy i mieszkają w tej chwili w Słupcy, mogą to być również dobrze obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie powiatu słupeckiego całego, bądź na przykład na terenie powiatu wrzesińskiego. Tak, że w tej chwili zarejestrowanych tych obywateli na podstawie numeru PESEL mamy 276 osób.
Radio Września: Ci Ukraińcy mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie, w tym między innymi wsparcie finansowe, prawda?
Jacek Szczap: Tak, my między innymi mamy u siebie w Urzędzie Miasta na czas nieokreślony zatrudnioną obywatelkę Ukrainy, która pomaga podczas rejestracji obywateli, tłumaczy wszystkie dokumenty, a w związku z wejściem ustawy z dnia 12 marca tego roku o pomocy obywatelom Ukrainy z powodu trwającego konfliktu na terytorium tego państwa Urząd Miasta otrzymał do tej pory środki w wysokości 220 tysięcy 882 złotych, z czego 15 tysięcy przeznaczonych jest na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, 12 tysięcy na dożywianie, ponad 82 tysiące na świadczenia jednorazowe tzw. 300+ i ponad 11 tysięcy na świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.
Radio Września: Ważne jest wsparcie odgórne, państwowe, ale równie ważne jest to wsparcie na poziomie lokalnym od zwykłych ludzi, od zwykłych firm, wiem, że w Słupcy takie przykłady można by mnożyć…
Jacek Szczap: Tak, bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom Słupcy za to, że przyjmują obywateli Ukrainy, ogromne serce pokazali, dziękujemy także firmom, bo w ostatnim okresie trzy firmy przekazały nam darowiznę, jest to Bank Spółdzielczy w Słupcy w kwocie 10 tysięcy złotych, mamy także darowiznę od firmy Hellermann, także 10 tysięcy złotych oraz firmy Kugler ponad 11 tysięcy złotych. W sumie z tytułu darowizn otrzymaliśmy ponad 31 tysięcy złotych, środki te zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na pomoc dla obywateli Ukrainy.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: w Słupcy powstanie ekomural (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. W naszym mieście powstanie ekomural, skąd taki pomysł?
Michał Pyrzyk: W mieście dofinansowujemy wymianę starych, nieekologicznych, nieefektywnych źródeł ciepła, wymieniamy je na piece nowe, gazowe, takie, które mniej albo w ogóle nie szkodzą środowisku i postanowiliśmy w tym celu wykorzystać jeszcze jedną formę, a mianowicie ekomural, który namalowany będzie takimi farbami antysmogowymi, które oczyszczają powietrze. Producenci tych farb mówią, że jeden metr kwadratowy powierzchni wymalowanej taką farbą elewacyjną, farbą antysmogową oczyszcza powietrze w ten sam sposób, jak średniej wielkości drzewo, tak że, można powiedzieć, że jeżeli ten mural będzie miał około 40 metrów kwadratowych to tak samo jakbyśmy w tym miejscu mieli posadzonych 40 takich średniej wielkości drzew.
Meloradio: W jakim miejscu powstanie mural?
Michał Pyrzyk: Powstanie on w centrum miasta, można powiedzieć, na elewacji bocznej Miejskiego Domu Kultury i kina „Sokolnia”. Myślę, że mieszkańcy też podpowiedzą, co na tym ekomuralu mogłoby się znaleźć.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: modernizacja skweru Apolinarego Szeluty (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. Dziś porozmawiamy o modernizacji skweru Apolinarego Szeluty w Słupcy. Dlaczego chcecie zainwestować w to miejsce?
Michał Pyrzyk: Skwer Apolinarego Szeluty, można powiedzieć, że jest on w takiej uczęszczanej, rekreacyjnej części miasta i dlatego zdecydowaliśmy się złożyć do Urzędu Marszałkowskiego wniosek w ramach programu „Błękitno – Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski” o właśnie dofinansowanie prac w tym miejscu.
Meloradio: Jakie zmiany miałyby zajść na skwerze Apolinarego Szeluty?
Michał Pyrzyk: Chcemy dokonać tam nowych nasadzeń zieleni, zmodernizować ścieżki, postawić nowe ławki, nowe kosze na odpady umożliwiające selektywną ich zbiórkę, ale również myślimy nad tym, aby troszkę poszerzyć ten teren i wzbogacić go o elementy sensoryczne, o nowe takie urządzenia, które mam nadzieję przyciągną i dzieci, i dorosłych do tego miejsca. Aby tak się stało potrzebne jest dofinansowanie – ubiegamy się o 50 tysięcy złotych. Całość prac na ten moment, mówię na ten moment, bo te ceny, niestety, wciąż rosną, wynosi 117 tysięcy złotych.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125