Emisje radiowe w marcu 2022

Emisje radiowe w marcu 2022

Temat rozmowy: zmiana organizacji ruchu na ulicy Dworcowej (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś zastępca burmistrza Słupcy – Jacek Szczap. Dziś porozmawiamy o słupeckich ulicach, na jednej z nich będzie od najbliższego poniedziałku zmiana, mówimy o ulicy Dworcowej – będzie tam nowe ograniczenie związane z masą pojazdów, na czym dokładnie będzie polegała ta modyfikacja?
Jacek Szczap: Projekt ten wprowadza zmianę organizacji ruchu drogowego, która wyłączy większą część ulicy Dworcowej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Dojazd do bocznicy towarowej na dworcu PKP zostanie zrealizowany poprzez drogę krajową K 92 od ronda Solidarności ulicą Poznańską poprzez ulicę Fabryczną i dalej do celu przez ulicę Przemysłową. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Starostwo Powiatowe w Słupcy, jeśli chodzi o zakres ulic miejskich, oraz przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, jeśli chodzi o zakres dotyczący dróg krajowych.
Meloradio: Wprowadzacie te zmiany, bo ciężkie samochody po prostu niszczą ulicę Dworcową…
Jacek Szczap: Tak, dewastowały na ulicy Dworcowej, wcześniej były wykonywane prace związane z modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – trzeba było z tym coś zrobić.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś Jacek Szczap – zastępca burmistrza Słupcy.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: Słupca stawia na fotowoltaikę – montaż pierwszych paneli fotowoltaicznych (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Słupca stawia na fotowoltaikę, pierwsze panele już zostały zamontowane. O szczegółach burmistrz Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Jesteśmy w trakcie montażu trzech instalacji fotowoltaicznych: przy budynku pływalni i na budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 i Urzędu Miasta, swoją instalację planuje zamontować także Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy oczyszczalni ścieków, bo i oczyszczalnia, i pływalnia, to są te obiekty, które są najbardziej energochłonne, jeśli chodzi o energię elektryczną, a podwyżki, które następują, te duże, no powodują, że musimy podejmować takie, a nie inne działania, tym bardziej, że są one również ukierunkowane na ekologię, na czyste powietrze i to wszystko idzie w parze. Mam nadzieję, że te instalacje przyniosą nam realne oszczędności, jeśli chodzi o budżet miasta, bo te ceny, które zaproponowane nam zostały, ceny giełdowe, są znacznie wyższe nie ograniczone żadną taryfą jak w przypadku gospodarstw jednorodzinnych i tutaj nie mamy wyjścia, musimy podejmować jakieś działania, które złagodzą skutki tych wszystkich podwyżek.
Radio Września: Mówimy o trzech budynkach, o trzech obiektach, jakieś kolejne też już są wytypowane, czy jeszcze nie – za wcześnie?
Michał Pyrzyk: Na razie tylko te. Przeznaczamy na te instalacje kwotę ponad 400 tysięcy złotych, chcemy zdążyć jeszcze w marcu podpiąć te instalacje do sieci, tak aby funkcjonowały na tych starych, korzystniejszych zasadach, niemniej jednak już mamy też opracowania dotyczące tych instalacji fotowoltaicznych pod nowymi przepisami prawa i jeżeli te instalacje się sprawdzą będziemy myśleć o kolejnych, tym razem zlokalizowanych na terenie naszych miejskich przedszkoli.
Radio Września: Jakiś rachunek ekonomiczny? Bo są to inwestycje obliczone, jak rozumiem, na długie lata, kiedy ta inwestycja mogłaby się zwrócić?
Michał Pyrzyk: Myślę, że przy tych drastycznie rosnących cenach energii elektrycznej ten zwrot będzie krótszy niż jeszcze kilka miesięcy temu. Wszystko zależy od tych pierwszych miesięcy i produkcji energii elektrycznej, wtedy będziemy mogli sobie taki rachunek i stopę zwrotu dokładnie wyliczyć.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca. 

Temat rozmowy: Miasto Słupca złożyło wnioski w ramach programu „Polski Ład” (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Słupecki samorząd złożył trzy wnioski w ramach programu „Polski Ład”, jakie to wnioski – pytam o to burmistrza Michała Pyrzyka.
Michał Pyrzyk: Jeden z nich dotyczy rewitalizacji słupeckiego rynku, drugi modernizacji, rozbudowy oczyszczalni ścieków, trzeci taki, można powiedzieć, zbiorowy wniosek dotyczy budowy i modernizacji dróg na terenie miasta, chodzi konkretnie o ulice 3 Maja, aleję Tysiąclecia i ulicę Róża.
Radio Września: Jak duże dofinansowanie można na nie pozyskać?
Michał Pyrzyk: Można pozyskać na nie różne dofinansowanie w zależności od tego w jakiej grupie są te inwestycje umiejscowione natomiast tutaj te nasze opiewają na 85% dofinansowania przy 15 procentowym wkładzie własnym i wszystko teraz zależy od decyzji czy, i która z tych inwestycji znajdzie akceptację u donatorów środków.
Radio Września: No właśnie, Pana zdaniem wniosek najważniejszy, największy, najbardziej oczekiwany przez mieszkańców – to który?
Michał Pyrzyk: Myślę, że wszystkie są oczekiwane, niemniej jednak jedne są bardziej widoczne dla oka mieszkańca, mówię tutaj na przykład o rynku czy o przebudowie ulicy natomiast drugie mniej, ale też są bardzo potrzebne, a wręcz w tym czasie niezbędne i mówię tutaj o modernizacji, rozbudowie oczyszczalni ścieków, która funkcjonuje już ponad 20 lat i przez ten czas, no „zestarzała się” i technologicznie, i zużyte zostały pewne elementy, więc wymagają one właśnie remontu, modernizacji i ulepszenia.
Radio Września: Kiedy poznamy wyniki naboru?
Michał Pyrzyk: Tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że w pierwszym półroczu tego roku będzie wszystko jasne.
Radio Września: Czyli co – trzymamy kciuki, by tych pozytywnie rozpatrzonych wniosków było jak najwięcej…
Michał Pyrzyk: Dziękuję, trzymamy kciuki.

Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125