Korpus Wsparcia Seniorów

„Korpus Wsparcia Seniorów” to program, który od 1 kwietnia 2022 roku realizują: Miasto Słupca i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach programu 25 seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Miejskiej Słupca zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

a) przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

b) detektor upadku,

c) czujnik zdjęcia opaski,

d) lokalizator GPS,

e) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

f) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Odbiorcami opasek w pierwszej kolejności będą seniorzy, którzy objęci są usługami opiekuńczymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125