Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy jest jedną z 46 bibliotek w całym kraju, która otrzymała dofinansowanie z BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Udało się pozyskać, jak dotąd rekordową dla biblioteki, kwotę 133.400 złotych na realizację dwuletniego zadania pod nazwą „BLIŻEJ BIBLIOTEKI”.

Kluczowymi celami zadania są:

– włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa

– nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku

– podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Zadanie poprzez różne formy przekazu, tj. warsztaty, zajęcia edukacyjno-animacyjne, szkolenia, ma pokazać bibliotekę jako atrakcyjną, twórczą przestrzeń. Chcemy, aby treść literacka była przekazywana w różnorodny, ciekawy sposób, nie tylko w formie książki do czytania.

Dzięki zróżnicowanej ofercie chcemy zachęcić mieszkańców Słupcy i okolic do uczestnictwa w działaniach kulturalnych, edukacyjnych i czytelniczych.

Chcemy stworzyć ogólnodostępną przestrzeń do twórczych działań, rozwijania kreatywności, spotkań, dzielenia się wiedzą, wymieniania pomysłami i budowania więzi społecznej. Projekt zakłada liczne spotkania z mieszkańcami w przestrzeni biblioteki i miasta.

Celem działań podejmowanych przez bibliotekę będzie angażowanie społeczności w projekt przez udział w ofercie edukacyjno-animacyjnej oraz umożliwienie mieszkańcom realizowania własnych inicjatyw.

materiał przygotowany przez MiPBP

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125