Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 28 marca 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Oferty edukacyjne i pozalekcyjne w pandemii.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a). Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – druk
  nr 1.
  b). Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – druk nr 2.
  c). Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy za rok 2021– druk nr 3.
  d). Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Miasta Słupcy na rok 2022 – druk nr 4.
  e). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024– druk nr 5.
  f). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości – druk nr 6.

g). Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – druk nr 7.
h). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 8.
i). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 9.

 1. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Markiewicz

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 29 marca 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a). Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – druk
  nr 1.
  b). Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 – druk nr 2.
  c). Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy za rok 2021– druk nr 3.
  d). Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Miasta Słupcy na rok 2022 – druk nr 4.
  e). Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024– druk nr 5.
  f). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości – druk nr 6.

g). Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – druk nr 7.
h). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 8.
i). Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 9.

 1. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125