Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie. Będzie ono wypłacane na wniosek podmiotów udzielających pomocy uchodźcom, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane od pierwszego dnia pobytu.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

18 marca Urząd Miasta rozpoczął przyjmowanie wniosków, są one dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej. Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 63 277 27 27.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125