Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Od środy, 16 marca prowadzona jest w gminach rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce.


Wydawanie numeru PESEL będzie połączone z uruchomieniem profilu zaufanego, czyli narzędzia które umożliwi zdalne korzystanie z usług oferowanych przez administrację rządową i samorządową, którym będą mogli posługiwać się np. w kontaktach z urzędami czy placówkami ochrony zdrowia.


Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:


• są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
• są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
• są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
• są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego


oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio
z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.


Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.


Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców.


Co należy przygotować?
• Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym,
• Paszport, paszport wewnętrzny lub dowód osobisty, albo inny dokument ze zdjęciem, w przypadku dzieci może to być akt urodzenia. Dokumentów tych nie musisz tłumaczyć. Jeśli nie masz żadnego dokumentu, powiedz o tym urzędnikowi podczas obsługi – powiemy, co dalej,
• Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość).


Urząd Miasta w Słupcy zapewnia możliwość nieodpłatnego wykonania zdjęcia. Więcej informacji w sprawie usługi fotograficznej można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy, pokój 214 lub pod numerem telefonu 63 277 27 27 wew. 215.


Uwaga: Jeśli wniosek jest wypełniany w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL oraz podpis elektroniczny (Profil Zaufany), dzięki któremu można elektronicznie składać wnioski w polskich urzędach (np. o pomoc finansową).


Wnioski o nadanie numer PESEL przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Słupcy,
ul. Pułaskiego 21, pokój 214.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (63 277 27 27 wew. 215) w celu umówienia wizyty w urzędzie.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125